0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

BIP

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - bilety lotnicze, kolejowe, rezerwacja i zakup miejsc hotelowych
Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa
Wyniki - przygotowanie i dostarczenie posiłków
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko psychologa
Sondaż cenowy - Transport uczestników (Ostróda - Warszawa; Warszawa - Ostróda)
Informacja o wyniku postępowania, z dnia 01.10.2019 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 01.10.2019 r.
Sondaż cenowy - przygotowanie i dostarczenie posiłków
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Przetarg nieograniczony - zakup biletów lotniczych, kolejowych, rezerwacja i zakup miejsc hotelowych
Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa
Informacja o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko psychologa
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.08.2019 r. - dni plenerowe
Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.08.2019 r.
Sondaż cenowy - rodzinne dni plenerowe
Ogłoszenie o zamówieniu: świadczenie usług społecznych dla uczestników projektu "Oparcie w rodzinie"
Ogłoszenie o wyborze oferty - dni plenerowe
Sondaż cenowy - catering
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - bilety lotnicze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - miejsca hotelowe
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przeprowadzenie warsztatów
Wyniki sondażu cenowego - posiłki
Informacja o wyniku postępowania - miejsca hotelowe
Sondaż cenowy - transport
Informacja z otwarcia ofert - hotele
Sondaż cenowy - posiłki
Informacja o wyniku postępowania - usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych
Informacja o wyniku postępowania - warsztaty dla uczestników projektu "Oparcie w rodzinie"
Przetarg nieograniczony - rezerwacja i zakup miejsc hotelowych
Informacja z otwarcia ofert - rezewacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych
Przetarg nieograniczony - usługa rezerwacji, sprzedaży i dostaty biletów lotniczych
Informacja z otwarcia ofert - warsztaty dla uczestników projektu "Oparcie w rodzinie"
Sprawozdanie finansowe za rok 2018
Ogłoszenie - wyniki otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie o zamówieniu, z dnia 07.05.2019 r. - warsztaty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - staże zawodowe
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych
Ogłoszenie o udzielniu zamówienia - poradnictwo psychologiczne i asystent rodziny
Informacja o wyniku postępowania - staże zawodowe
Informacja z otwarcia ofert - staże zawodowe
Informacja o wyniku postępowania-poradnictwo psychologiczne i asystent rodziny
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ciepłe posiłki
Ogłoszenie o udzieleniu zmówienia - trener pracy
Ogłoszenie o zamówieniu - organizacja i koordynacja staży zawodowych
Sondaż cenowy - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków
Informacja z otwarcia ofert - poradnictwo psychologiczne i asystent rodziny
Informacja o wyniku postępowania - Trener pracy dla uczestników projektu
Ogłoszenie o zamówieniu: poradnictwo psychologiczne oraz świadczenie usług asystenta rodziny
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone