0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

BIP

Ogł. o wyborze najkorzystniejszej oferty - opracowanie, wykonanie i odstarczenie mat. warsztatowych
Ogł. o zamówieniu - świadczenie usług konsultanta rodziny na rzecz uczestników projektu
Inf. o wyniku postępowania - świadczenie usług konsultanta rodziny na rzecz uczestników projektu
Sondaż cenowy - opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów warsztatowych
Ogł. o zamknięciu postępowania bez wyboru oferty - materiały warsztatowe
Ogł. o wyborze najkorzystniejszej oferty - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków
Inf. z otwarcia ofert - świadczenie usług konsultanta rodziny na rzecz uczestników projektu
Sondaż cenowy - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków
Sondaż cenowy - opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów warsztatowych
Ogł. o zamówieniu - świadczenie usług konsultanta rodziny na rzecz uczestników projektu
Inf. o wyborze najkorzyst. oferty-świadcz.usł.poradn. psychologicznego na rzecz uczestników projektu
Inf. dot. złożonych ofert - świadcz. usług poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu
Ogł. o zamówieniu - świadczenie usług poradnictwa psychologicznego na rzecz uczestników projektu
Inf. o wyborze najkorzystniejszej oferty- pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Informacja o zamówieniu - Pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na rzecz PCPR
Ogł. o zamówieniu - Pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na rzecz PCPR
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Sondaż cenowy - opracowanie, wykonanie i dostarczenie kalendarzy trójdzielnych
Ogł. otwartego konkursu ofert na wykonanie zad. publicznego - prowadz. całod. placówek op.- wychow.
Ogłoszenie o zamknięciu postępowania bez wyboru oferty
Sondaż cenowy - opracowanie, wykonanie i dostarczenie kalendarzy trójdzielnych
Wyniki naboru na stanowisko referent ds. obsługi księgowej
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Sondaż cenowy - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków dla Uczestników warsztatów
Ogłoszenie o zamknięciu postępowania bez wyboru oferty
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referent ds. obsługi księgowej
Sondaż cenowy - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków dla Uczestników warsztatów
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przeprowadzenie warsztatów dla uczestników projektu
Wyniki naboru na stanowisko psychologa
Inf. o wyborze najkorzystniejszej oferty - przeprowadzenie warsztatów dla uczestników projektu
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - grupa teatralna
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - mieszkanie treningowe
Inf. dot. złożonych ofert - przeprowadzenie warsztatów dla uczestników projektu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze - psycholog 3/4 etatu
Inf. o zamknięciu sondażu cenowego - szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkc. rodziny zastępczej
Zmiana treści SIWZ - Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników projektu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników projektu
Informacja o unieważnieniu postępowania
Sondaż cenowy - szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej
Wyniki sondażu cenowego na przygotowanie materiałów warsztatowych
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych
Wyniki sondażu cenowego - przygotowanie materiałów konferencyjnych
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko psychologa
Sondaż cenowy - przygotowanie materiałów warsztatowych
Wyniki sondażu cenowego - przygotowanie materiałów warsztatowych
Sondaż cenowy - przygotowanie materiałów konferencyjnych
Wyniki naboru - referent w Zespole ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze - psycholog
Inf. dotyczące postępowania - Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników projektu
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko psychologa
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone