0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

BIP

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - staże zawodowe
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych
Ogłoszenie o udzielniu zamówienia - poradnictwo psychologiczne i asystent rodziny
Informacja o wyniku postępowania - staże zawodowe
Informacja z otwarcia ofert - staże zawodowe
Informacja o wyniku postępowania-poradnictwo psychologiczne i asystent rodziny
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ciepłe posiłki
Ogłoszenie o udzieleniu zmówienia - trener pracy
Ogłoszenie o zamówieniu - organizacja i koordynacja staży zawodowych
Sondaż cenowy - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków
Informacja z otwarcia ofert - poradnictwo psychologiczne i asystent rodziny
Informacja o wyniku postępowania - Trener pracy dla uczestników projektu
Ogłoszenie o zamówieniu: poradnictwo psychologiczne oraz świadczenie usług asystenta rodziny
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Wyniki otwartego konkursu ofert - Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej
Informacja z otwarcia ofert - trener pracy, z dnia 28.01.2019 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - Trener pracy, z dnia 14.01.2019 r.
Informacja o wyniku postępowania - Trener pracy, z dnia 14.01.2019 r.
Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej
Ogł. otwartego konkursu ofert na realizację zadania pub. w zakresie dział. na rzecz os. niepeł.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.01.2019 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Inf. o wyborze najkorzystniejszej oferty - pełnienie funk. koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Sprostowanie - pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Informacja z otwarcia ofert - pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Ogłoszenie o zamówieniu - Trener pracy, z dnia 17.12.2018 r.
Wyniki otwartego konkursu ofert - prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych
Wyniki otwartego konkursu ofert - prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej
Wyniki otwartego konkursu ofert - prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie
Wyniki otwartego konkursu ofert - prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Szyldaku
Wyniki otwartego konkursu ofert - prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Molzie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - doradztwo zawod., poradn. specjal., trener pracy, usługi pedag.
Ogłoszenie o zamówieniu - pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Zapytanie ofertowe - szkolenie Pracownik biurowy z kursem komputerowym ECDL, z dnia 26.11.2018 r.
Informacja o wyniku postępowania-doradztwo zawod., poradnictwo, trener pracy, usługi pedagogiczne
Zapytanie ofertowe - szkolenie pn. język angielski z elementami języka branżowego z dnia 16.11.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-doradztwo zawod., warsztaty zawod., trener pracy,padag.,psychot.
Informacja z otwarcia ofert - doradztwo zawodowe, porad. specjal., trener pracy, usługi pedagogiczne
Sondaż cenowy - przewóz osób
Zapytanie ofertowe - szkolenie pn. język angielski z elementami języka branżowego
Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Molzie
Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej "Michała Archanioła" w Szyldaku
Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej
Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie
Ogł. o zamówieniu - doradztwo zawodowe, gr. poradn. specjalistyczne, trener pracy, usł. pedagogiczne
Sondaż cenowy - stylizacja paznokci
Ogł. konk. ofert na wykonanie zad. publ. w zakresie wspierania rodziny i syst. pieczy zastępczej
Informacja o wyborze najkorzyst. oferty-doradztwo zawod., warsztaty, trener pracy, pedagog, psychot.
Informacja z otwarcia ofert - doradztwo zawodowe, warsztaty, trener pracy, pedagog, psychoterapeuta
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - język niemiecki
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone