0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

BIP

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - świadczenie usług konsultanta rodziny
Informacja o udzieleniu zamówienia - poradnictwo psychologiczne
Informacja o wyniku postępowania - świadczenie usług konsultanta rodziny
Inf. o wyniku postępowania - poradn. psycholog., doradztwo zawodowe, warsztaty aktywności społecznej
Inf. z otwarcia ofert - świadczenie usług konsultanta rodziny
Inf. z otwarcia ofert - poradnictwo psycholog., doradztwo zawodowe, warszt. aktywności społecznej
Ogł. o udzieleniu zamówienia- warsztaty umiejętności społecznych, świadcz. usług konsultanta rodziny
Ogłoszenie o zamówieniu - świadczenie usług konsultanta rodziny na rzecz uczestników projektu
Ogł. o zamówieniu - poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, warsztaty aktywności społecznej
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania - mieszkanie treningowe
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania - grupa teatralna
Sondaż cenowy - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków dla Uczestników warsztatów
Informacja o wyniku postępowania
Wyniki naboru na stanowisko referenta w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
Informacja z otwarcia ofert [1]- przeprowadzenie warsztatów, świadczenie usług konsultanta rodziny
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent
Ogł. o zamówieniu na przeprowadzenie warsztatów oraz świadczenie usług konsultanta rodziny
Wyniki otwartego konk.ofert na prowadz. oddziaływań korekc.-edukac. dla sprawców przemocy w rodzinie
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację dwóch zadań publicznych
Ogł. o udzieleniu zamówienia - przeprowadzenie warsztatów oraz świadczenie usług konsultanta rodziny
Informacja o wyniku postępowania - przeprowadzenie warsztatów, świadczenie usług konsultanta rodziny
Informacja z otwarcia ofert - przeprowadzenie warsztatów, świadczenie usług konsultanta rodziny
Informacja o wyniku postępowania - świadcz. usług konsultanta rodziny FZ-RWS.252.1.5.2017
Informacja o wyniku postępowania - świadcz. usług konsultanta rodziny FZ-RWS.252.1.2.2017
Ogł. konkusu ofert na prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukac. dla sprawców przemocy w rodzinie
Ogł. o zamówieniu na przeprowadzenie warsztatów oraz świadczenie usług konsultanta rodziny
Inf. o wyniku postępowania - świadczenie usług konsultanta rodziny na rzecz uczestników projektu
Inf. z otwarcia ofert - świadczenie usług konsultanta rodziny na rzecz uczestników projektu
Ogł. o udzieleniu zamówienia - świadcz. usług poradnictwa psychologicznego na rzecz uczest. projektu
Ogł. o wyborze najkorzystniejszej oferty - opracowanie, wykonanie i odstarczenie mat. warsztatowych
Ogł. o zamówieniu - świadczenie usług konsultanta rodziny na rzecz uczestników projektu
Inf. o wyniku postępowania - świadczenie usług konsultanta rodziny na rzecz uczestników projektu
Sondaż cenowy - opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów warsztatowych
Ogł. o zamknięciu postępowania bez wyboru oferty - materiały warsztatowe
Ogł. o wyborze najkorzystniejszej oferty - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków
Inf. z otwarcia ofert - świadczenie usług konsultanta rodziny na rzecz uczestników projektu
Sondaż cenowy - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków
Sondaż cenowy - opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów warsztatowych
Ogł. o zamówieniu - świadczenie usług konsultanta rodziny na rzecz uczestników projektu
Inf. o wyborze najkorzyst. oferty-świadcz.usł.poradn. psychologicznego na rzecz uczestników projektu
Inf. dot. złożonych ofert - świadcz. usług poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu
Ogł. o zamówieniu - świadczenie usług poradnictwa psychologicznego na rzecz uczestników projektu
Inf. o wyborze najkorzystniejszej oferty- pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Informacja o zamówieniu - Pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na rzecz PCPR
Ogł. o zamówieniu - Pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na rzecz PCPR
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Sondaż cenowy - opracowanie, wykonanie i dostarczenie kalendarzy trójdzielnych
Ogł. otwartego konkursu ofert na wykonanie zad. publicznego - prowadz. całod. placówek op.- wychow.
Ogłoszenie o zamknięciu postępowania bez wyboru oferty
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone