0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

BIP

Ogł. konk. ofert na wykonanie zad. publ. w zakresie wspierania rodziny i syst. pieczy zastępczej
Informacja o wyborze najkorzyst. oferty-doradztwo zawod., warsztaty, trener pracy, pedagog, psychot.
Informacja z otwarcia ofert - doradztwo zawodowe, warsztaty, trener pracy, pedagog, psychoterapeuta
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - język niemiecki
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - szkolenie pn. język angielski
Ogł. o udzieleniu zamówienia - świadcz. usług konsultanta rodziny na rzecz uczestników projektu
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - doradztwo zawodowe, warsztaty i gr. poradnictwo specjalistyczne
Ogłoszenie o zamówieniu - doradztwo zawod., warsztaty zawod., trener pracy, pedagog, psychoterapeuta
Ogł. o wyborze najkorzystniejszej oferty - catering dla uczestników rodzinnych dni plenerowych
Sondaż cenowy - szkolenie język angielski z elementami języka branżowego
Sondaż cenowy - szkolenie pn. język niemiecki z elementami języka branżowego
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przygotowanie posiłków dla Uczestników projektu
Sondaż cenowy - przygotowanie i dostarczenie cateringu dla uczestników rodzinnych dni plenerowych
Sondaż cenowy - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków dla uczestników warsztatów
Informacja o wyniku postępowania - doradztwo zawodowe, warsztaty i grupowe poradnictwo specjal.
Informacja o wyniku postępowania - świadczenie usług konsultanta rodziny
Informacja z otwarcia ofert - Świadczenie usług konsultanta rodziny
Informacja z otwarcia ofert - doradztwo zawodowe, warsztaty społeczne i zawodowe, gr. porad. specjal
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Sondaż cenowy - przygotowanie i dostarczenie posiłków
Ogłoszenie o zamówieniu - świadczenie usług konsultanta rodziny na rzecz uczestników projektu
Ogłoszenie o zamówieniu - doradztwo zawodowe, warsztaty społ. i zawodowe, gr. poradnictwo specjal.
Informacja o nieudzieleniu zamówienia - doradztwo zawodowe, warsztaty społeczne i zawodowe
Wyniki naboru na stanowisko referenta w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
Ogłoszenie o zamówieniu - doradztwo zawodowe, warsztaty aktywności społ. i umiejętności zawodowych
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - świadczenie usług konsultanta rodziny
Informacja o udzieleniu zamówienia - poradnictwo psychologiczne
Informacja o wyniku postępowania - świadczenie usług konsultanta rodziny
Inf. o wyniku postępowania - poradn. psycholog., doradztwo zawodowe, warsztaty aktywności społecznej
Inf. z otwarcia ofert - świadczenie usług konsultanta rodziny
Inf. z otwarcia ofert - poradnictwo psycholog., doradztwo zawodowe, warszt. aktywności społecznej
Ogł. o udzieleniu zamówienia- warsztaty umiejętności społecznych, świadcz. usług konsultanta rodziny
Ogłoszenie o zamówieniu - świadczenie usług konsultanta rodziny na rzecz uczestników projektu
Ogł. o zamówieniu - poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, warsztaty aktywności społecznej
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania - mieszkanie treningowe
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania - grupa teatralna
Sondaż cenowy - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków dla Uczestników warsztatów
Informacja o wyniku postępowania
Wyniki naboru na stanowisko referenta w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
Informacja z otwarcia ofert [1]- przeprowadzenie warsztatów, świadczenie usług konsultanta rodziny
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent
Ogł. o zamówieniu na przeprowadzenie warsztatów oraz świadczenie usług konsultanta rodziny
Wyniki otwartego konk.ofert na prowadz. oddziaływań korekc.-edukac. dla sprawców przemocy w rodzinie
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację dwóch zadań publicznych
Ogł. o udzieleniu zamówienia - przeprowadzenie warsztatów oraz świadczenie usług konsultanta rodziny
Informacja o wyniku postępowania - przeprowadzenie warsztatów, świadczenie usług konsultanta rodziny
Informacja z otwarcia ofert - przeprowadzenie warsztatów, świadczenie usług konsultanta rodziny
Informacja o wyniku postępowania - świadcz. usług konsultanta rodziny FZ-RWS.252.1.5.2017
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone