0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

BIP

Sprostowanie - pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Informacja z otwarcia ofert - pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Ogłoszenie o zamówieniu - Trener pracy, z dnia 17.18.2018 r.
Wyniki otwartego konkursu ofert - prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych
Wyniki otwartego konkursu ofert - prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej
Wyniki otwartego konkursu ofert - prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie
Wyniki otwartego konkursu ofert - prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Szyldaku
Wyniki otwartego konkursu ofert - prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Molzie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - doradztwo zawod., poradn. specjal., trener pracy, usługi pedag.
Ogłoszenie o zamówieniu - pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Zapytanie ofertowe - szkolenie Pracownik biurowy z kursem komputerowym ECDL, z dnia 26.11.2018 r.
Informacja o wyniku postępowania-doradztwo zawod., poradnictwo, trener pracy, usługi pedagogiczne
Zapytanie ofertowe - szkolenie pn. język angielski z elementami języka branżowego z dnia 16.11.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-doradztwo zawod., warsztaty zawod., trener pracy,padag.,psychot.
Informacja z otwarcia ofert - doradztwo zawodowe, porad. specjal., trener pracy, usługi pedagogiczne
Sondaż cenowy - przewóz osób
Zapytanie ofertowe - szkolenie pn. język angielski z elementami języka branżowego
Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Molzie
Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej "Michała Archanioła" w Szyldaku
Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej
Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie
Ogł. o zamówieniu - doradztwo zawodowe, gr. poradn. specjalistyczne, trener pracy, usł. pedagogiczne
Sondaż cenowy - stylizacja paznokci
Ogł. konk. ofert na wykonanie zad. publ. w zakresie wspierania rodziny i syst. pieczy zastępczej
Informacja o wyborze najkorzyst. oferty-doradztwo zawod., warsztaty, trener pracy, pedagog, psychot.
Informacja z otwarcia ofert - doradztwo zawodowe, warsztaty, trener pracy, pedagog, psychoterapeuta
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - język niemiecki
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - szkolenie pn. język angielski
Ogł. o udzieleniu zamówienia - świadcz. usług konsultanta rodziny na rzecz uczestników projektu
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - doradztwo zawodowe, warsztaty i gr. poradnictwo specjalistyczne
Ogłoszenie o zamówieniu - doradztwo zawod., warsztaty zawod., trener pracy, pedagog, psychoterapeuta
Ogł. o wyborze najkorzystniejszej oferty - catering dla uczestników rodzinnych dni plenerowych
Sondaż cenowy - szkolenie język angielski z elementami języka branżowego
Sondaż cenowy - szkolenie pn. język niemiecki z elementami języka branżowego
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przygotowanie posiłków dla Uczestników projektu
Sondaż cenowy - przygotowanie i dostarczenie cateringu dla uczestników rodzinnych dni plenerowych
Sondaż cenowy - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków dla uczestników warsztatów
Informacja o wyniku postępowania - doradztwo zawodowe, warsztaty i grupowe poradnictwo specjal.
Informacja o wyniku postępowania - świadczenie usług konsultanta rodziny
Informacja z otwarcia ofert - Świadczenie usług konsultanta rodziny
Informacja z otwarcia ofert - doradztwo zawodowe, warsztaty społeczne i zawodowe, gr. porad. specjal
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Sondaż cenowy - przygotowanie i dostarczenie posiłków
Ogłoszenie o zamówieniu - świadczenie usług konsultanta rodziny na rzecz uczestników projektu
Ogłoszenie o zamówieniu - doradztwo zawodowe, warsztaty społ. i zawodowe, gr. poradnictwo specjal.
Informacja o nieudzieleniu zamówienia - doradztwo zawodowe, warsztaty społeczne i zawodowe
Wyniki naboru na stanowisko referenta w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
Ogłoszenie o zamówieniu - doradztwo zawodowe, warsztaty aktywności społ. i umiejętności zawodowych
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - świadczenie usług konsultanta rodziny
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone