0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Ostróda w Licheniu

 

 

 Nasi pracownicy wzięli udział w II Ogólnopolskim Spotkaniu Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Jednostek Samorządu Terytorialnego pt.: „Kierunek-dziecko”, które odbyło się w Licheniu. Dlaczego w Licheniu? Bo jest to miasto w powiecie konińskim, który przed rokiem był jednym z czterech samorządów w Polsce uhonorowanych za "powierzanie dzieci wyłącznie do rodzinnych form pieczy zastępczej". 

 

Fundacja Przyjaciółka, Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu zaprosili do udziału w tym ważnym wydarzeniu 250 gości: organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, jak również osoby zainteresowane tematyką wsparcia dziecka i rodziny. Miejscem spotkania było Wielkopolskie Centrum Konferencyjne Hotelu Atut w Licheniu Starym. Głównym celem dwudniowej konferencji było poznanie dobrych praktyk, wymiana doświadczeń i inspirowanie się wystąpieniami prelegentów. Spotkanie było próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób części samorządów udaje się dobrze realizować – wyznaczone przez prawo krajowe i międzynarodowe – kierunki w obszarze wsparcia dzieci i pieczy zastępczej. Podczas dwudniowych zajęć zaplanowano szereg interesujących wykładów, warsztatów i paneli dyskusyjnych, a także wystąpienia znakomitych gości, profesjonalistów, teoretyków i praktyków. Honorowy patronat nad Spotkaniem Organizatorów Pieczy Zastępczej w Licheniu objęli: Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Mikołaj Pawlak Rzecznik Praw Dziecka.

 

 
  
 

   

 

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone