0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

KOMUNIKAT!


Informujemy, że Realizatorem pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest Powiat Ostródzki,
w którego imieniu działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.

Wszelkie organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje nie dysponują środkami 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach tego programu.
Mogą tylko m.in. informować beneficjentów o możliwości otrzymania dofinansowania,
udostępniać wnioski bądź świadczyć usługi doradcze w tym zakresie.

Informowanie beneficjentów/Wnioskodawców o tym, że decyzje o udzieleniu
dofinansowania podejmowane są przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia
lub fundacje jest działaniem nieuprawnionym.


 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone