0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Spotkanie informacyjno-doradcze

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie zorganizowali 4 marca, spotkanie informacyjno-doradcze. Dotyczyło  ono tworzenia i realizacji projektów systemowych w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Uczestnikami byli przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej całego Powiatu oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie. Spotkanie stało się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji. Jego istotnym punktem było omówienie możliwości i zasad partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Ośrodkami Pomocy Społecznej.

 

 

 

 

 
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone