Grupa II

  
W projekcie może uczestniczyć młodzież w wieku 15 – 25 lat pochodząca z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. W grupie tej zostanie zorganizowany 3 dniowy warsztat kompetencji społeczno – zawodowych w formie wyjazdowej obejmujący takie zagadnienia, jak: obraz własnej osoby, komunikacja interpersonalna, konflikt, budowanie samooceny. Podczas wyjazdu odbywać się będą także spotkania z doradcą zawodowym, w celu określenia możliwości kształcenia. Uczestnikom zostanie zapewnione zakwaterowanie, pełne wyżywienie, transport do i z miejsca warsztatów, ubezpieczenie, opieka pedagoga oraz organizacja zajęć popołudniowych, a także materiały szkoleniowe. Następnie uczestnicy wezmą udział w kursach umożliwiających zdobycie nowych kompetencji. Przewidziane jest sfinansowanie takich kursów, jak: prawo jazdy, fryzjerski, stylizacji paznokci.