0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Dotacja z MPiPS

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniu 21 maja 2009 r. rozstrzygnęło otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2009 roku. Dofinansowaniem objęto 316 wniosków. 21 najlepszych podmiotów realizujących projekty otrzymało dodatkowo wyróżnienia w wysokości  7.000 zł. Wśród premiowanych projektów znalazł się wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie pt. „Twoje problemy naszym wyzwaniem – PCPR wspiera rodziny zastępcze”. Zakłada on organizację szkoleń, poradnictwa specjalistycznego oraz grup wsparcia dla rodzin zastępczych, adopcyjnych i naturalnych zagrożonych interwencją sądu i utratą praw rodzicielskich.

Dofinansowanie otrzymał również projekt „Wszystkie dzieci nasze są”. Jest on kontynuacją kampanii informacyjno – promocyjnej na rzecz rodzinnej opieki zastępczej prowadzonej przez Powiat Ostródzki w roku 2008. Obecnie przewiduje się organizację spotkań edukacyjnych, kampanię w lokalnych mediach oraz konferencję z okazji Roku Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Realizację projektów zaplanowano na okres 1.08.2009 r. – 31.12.2009 r. Łączna wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 20.240 zł. Wszelkie informacje dotyczące realizacji projektów zamieszczane będą na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone