0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Karty parkingowe ważne dłużej

Sejm wydłużył o siedem miesięcy (do 30 czerwca 2015 r.) termin ważności poprzednich kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnością, których pierwotny termin używania miał upłynąć 30 listopada br.

 

Dotychczas karty były wydawane bezterminowo. Od 1 lipca – po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym – karty będą wydawane na okres nie dłuższy niż 5 lat. Niniejsze zmiany mają na celu niwelowanie nadużyć związanych z użytkowaniem kart.

Wydłużenie terminu spowodowane jest tym, że komisje orzekające o niepełnosprawności w powiatach mogą nie zdążyć z wydaniem orzeczeń uprawniających do nowej karty parkingowej.

Zgodnie z przepisami do otrzymania kart parkingowych uprawnione są osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Nowe karty są imienne i wydawane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż na pięć lat. Placówki obsługujące osoby niepełnosprawne otrzymują karty parkingowe na okres trzech lat.
 

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone