0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Seminarium partnerskie

Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu ostródzkiego na cykl spotkań w zakresie przeciwdziałania przemocy, realizowanych w ramach projektu "Wolni od przemocy - wsparcie i profilaktyka" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 

 
Spotkania zostaną przeprowadzone w czterech blokach tematycznych, zgodnie z poniższym harmonogramem.
Wszelkie pytania prosimy kierować pod nr tel. 89 642 98 85. Osobą do kontaktu jest Pani Małgorzata Konczanin-Szafraniec.
 
 
 
HARMONOGRAM
  

Plan zajęć

Termin

 • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – zadania Zespołów Interdyscyplinarnych  oraz poszczególnych podmiotów uprawnionych do wszczynania procedury „Niebieska Karta” w świetle obowiązujących regulacji prawnych – dyskusja o zasobach i oczekiwaniach.

29.10.2014 r.

10.00 – 13.00

 • Procedury obowiązujące  – „Niebieskie Karty” dla Policji, pomocy społecznej, służby zdrowia, placówek oświatowo-wychowawczych i gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • Kompetencje służb niezbędnych do rozwiązywania problemów przemocowych – praca na zasobach.

5.11.2014 r.

10.00 – 13.00

 • Standardy pracy miejsc pomocowych (punkty informacyjno-konsultacyjne, ośrodki stacjonarne, hostele, specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie itd.);
 • Kompetencje osób pracujących z ofiarami i sprawcami przemocy;
 • Ochrona danych osobowych  klientów;
 • Tajemnica zawodowa w przypadkach przemocy;
 • Zasady pracy interdyscyplinarnej.

12.11.2014 r.

10.00 – 13.00

 • Środki izolacji sprawcy od ofiary – przegląd wiedzy uczestników;
 • Koordynacja działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w środowisku lokalnym;
 • Tworzenie i realizacja lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • Aktualne uregulowania prawne i rekomendacje przydatne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego;
 • Superwizja pracy działających zespołów interdyscyplinarnych.

19.11.2014 r.

10.00 – 13.00

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone