0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny

Informujemy, że Zarząd Województwa 4 listopada 2014 roku przyjął i aktualnie wdraża projekt pn. „Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny”. Projekt zakłada stworzenie katalogu miejsc przyjaznych rodzinie – placówek, instytucji, firm, które w ramach projektu będą oferowały tańsze usługi, produkty i artykuły rodzinom wielodzietnym. W ramach programu rodziny wielodzietne będą mogły korzytać z tańszych usług, produktów i artykułów  oferowanych przez partnerów Projektu. Cele przedsięwzięcia wpisują się w idee Programu Polityki Rodzinnej Prezydenta RP „Dobry Klimat Dla Rodziny”, jednocześnie są spójne z nowoprzyjętą ustawą z 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.
 

Udział w przedsięwzięciu może wziąć każdy podmiot oferujący ulgi czy zniżki na świadczone przez siebie usługi lub realizuje działania i inicjatywy prorodzinne.

Chęć uczestnictwa można zgłaszać poprzez przesłanie formularza aplikacyjnego (pobierz TUTAJ) oraz przesłanie go do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na adres: ul. Głowackiego 17, 10-449 Olsztyn, pok. 24a, lub mailowo: rops@warmia.mazury.pl.

Po zweryfikowaniu zgłoszenia potencjalni partnerzy zostaną zaproszeni do podpisania porozumienia ws. współpracy z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pracownikami Biura ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej: tel. 89-521-95-24, email.: m.ajewska@umwwm.pl lub, tel. 89-521-95-24,e-mail: i.ciesielska@warmia.mazury.pl.
 
Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego (link TUTAJ) dostępna jest informacja o projekcie oraz aktualna lista partnerów projektu wraz z oferowanymi przez nich ulgami, zniżkami.
 

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone