0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Konkurs plastyczny "Moje bezpieczne miejsce"

Konkurs plastyczny "Moje bezpieczne miejsce"

Ogłaszamy konkurs plastyczny pn. „Moje bezpieczne miejsce”. Uczestnikami Konkursu mogą dzieci i młodzież z Powiatu Ostródzkiego pozostająca w rodzinnej pieczy zastępczej.
Prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych w formacie A4 lub A3,  należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do PCPR w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda  z dopiskiem na kopercie: "Konkurs plastyczny – Moje bezpieczne miejsce” w terminie do 25 maja 2015 roku.

Tematem prac powinno być bezpieczne miejsce, interpretacja tematu zależy od uczestników, ich indywidualnych pomysłów i kreatywności.
Konkurs wpisuje się w obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie i objęte patronatem przez Starostę Powiatu Ostródzkiego.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty 30 maja 2015 roku podczas pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Ostródzie.
    
Regulamin konkursu

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone