0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Nowe działania PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie rozpoczęło realizację projektu pn. „Budujemy świadomość – wsparcie i profilaktyka rodzin z powiatu ostródzkiego”, w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
Projekt będzie realizowany poprzez następujące działania:

Działanie 1. Lokalna kampania społeczna

W ramach działania przeprowadzona zostanie lokalna kampania społeczna, która zwiększy świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń płynących z przemocy. Z okazji międzynarodowego dnia bez przemocy, przypadającego na dzień 2 października, Powiatowe Centrum planuje organizację konferencji, poświęconą kwestiom związanym m.in. z wczesną interwencją, przyczynami i skutkami przemocy.

Działanie 2. Warsztaty dla rodziców

Warsztaty wyposażać będą w odpowiednie kompetencje wychowawcze, umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, komunikacji interpersonalnej, umiejętności wspólnego spędzania czasu wolnego z dziećmi. Zaplanowano organizację czterech cyklów warsztatowych po 10 spotkań każde, realizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjach mieszczących się na terenie gmin powiatu ostródzkiego.
W każdym cyklu uczestniczyć będzie ok. 10 rodziców. Uczestnikom zapewnione zostaną materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w formie przerwy kawowej.

Działanie 3. Program „Strażnicy Uśmiechu”

Zorganizowane zostaną 2 warsztaty dla nauczycieli i pedagogów ze szkół i placówek powiatu ostródzkiego w zakresie programu profilaktycznego „Strażnicy Uśmiechu”, dotyczącego rozwijania samodzielności dzieci, kształtowania umiejętności życiowych oraz społeczno-emocjonalnych, a także radzenia sobie z trudnymi emocjami.
W jednym warsztacie uczestniczyć będzie ok. 15 osób pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą. Każdy warsztat trwał będzie 18 godz., uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu warsztatów od właściciela programu – Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie. Warsztaty poprowadzi trener programów profilaktyczno-wychowawczych „Strażnicy Uśmiechu”. Nauczyciele i pedagodzy, którzy ukończą warsztaty zrealizują następnie program zgodnie z otrzymanymi scenariuszami zajęć w swoich placówkach.

Bezpośrednim realizatorem działań będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostródzie, przy współpracy ze szkołami, ośrodkami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi. W realizację działań włączeni zostaną również pracownicy sądu, prokuratury, policji, członkowie zespołów interdyscyplinarnych, dystrybuując informacje o realizowanych działaniach oraz promując je na terenie powiatu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone