0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Zgłaszanie kandydatów do PSRON

Informujemy, że 01 września 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego (DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2015.3071) ukazało się Ogłoszenie Starosty Ostródzkiego w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
 

Do zadań powiatowej rady należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji ich praw, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. Rada składa się z 5 członków, kadencja trwa cztery lata, a posiedzenia odbywają się co najmniej raz na kwartał. 
Jeżeli Państwa organizacja jest zainteresowana udziałem w radzie prosimy o wytypowanie kandydatury i przesłanie zgłoszenia na adres Starostwa Powiatowego, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda. Wyboru Rady dokona Starosta Ostródzki spośród zgłoszonych kandydatów.

 Do pobrania:

OGŁOSZENIE STAROSTY OSTRÓDZKIEGO

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone