0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Konferencja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Interdyscyplinarny charakter pracy instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie” to temat przewodni konferencji, która miała miejsce 20 października br. w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele instytucji i organizacji działających w zakresie przeciwdziałania przemocy, samorządu, organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy społecznej oraz nauczyciele i pedagodzy ze szkół powiatu ostródzkiego.
Konferencję poprowadzili eksperci działający w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Pan Błażej Gawroński – przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Olsztynie, dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnienia w Olsztynie oraz pani Anna Igielska – główny specjalista Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnienia w Olsztynie.

Swoje doświadczenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o zasięgu powiatowym i wojewódzkim zaprezentowali przedstawiciele: policji – kom. Mariusz Zieliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, służby kuratorskiej – Panie Magda Fost-Stefańska i Małgorzata Staruch z Sądu Rejonowego w Ostródzie oraz zespołu interdyscyplinarnego – Pan Adam Just. Natomiast przedstawicielki: ochrony zdrowia Pani Małgorzata Zalewska oraz pedagog – Pani Dorota Jaskółowska omówiły role i zadania reprezentowanych instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Prezentacje prelegentów podsumował Pan Błażej Gawroński wskazując widoczne sposoby współpracy pomiędzy instytucjami, modele współpracy, a także korzyści wynikające ze współpracy. Ostatnim punktem konferencji był panel dyskusyjny z udziałem ekspertów. Poruszono w nim kwestie współpracy organów państwa i samorządu w zakresie przeciwdziałania przemocy. Efektem konferencji są rekomendacje, służące wzmocnieniu, zintegrowaniu i zwiększeniu efektywności podejmowanych przez organy państwa i samorząd działań.

Konferencja była elementem lokalnej kampanii społecznej, zwiększającej świadomość społeczną w zakresie zjawiska przemocy. Zadanie zostało zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w ramach projektu „Budujemy świadomość – wsparcie i profilaktyka rodzin z powiatu ostródzkiego”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 
Do pobrania:
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone