0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Wyróżnienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla PSOUU Koło w Ostródzie

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Rafalska 23 listopada br. wręczyła nagrody i wyróżnienia, przyznawane za wybitne, nowatorskie rozwiązania w dziedzinie pomocy społecznej. Nagrody przyznawane są cyklicznie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego obchodzonego 21 listopada. Wręczono 13 nagród pieniężnych w tym  7 nagród  indywidualnych i 6 nagród zespołowych oraz 16 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych. 
Wyróżnienie  zespołowe w formie listu gratulacyjnego otrzymało Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Ostródzie za wieloletnie inicjowanie kompleksowych działań prowadzonych na wielu płaszczyznach życia osobistego, społecznego i zawodowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.

 

 

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych, Rady Pomocy Społecznej i pracownicy ośrodków pomocy społecznej.
Kryteria przyznawania nagród zostały określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 roku w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej. Nagrody przyznawane są za wybitne, nowatorskie rozwiązania, zastosowane przy następujących rodzajach działań np.: opracowaniu programu wspierania osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ukierunkowanego na kompleksowe rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej przez świadczenie usług pomocy środowiskowej, wdrożeniu programu społecznego, ukierunkowanego na rozwiązywanie trudnych problemów społecznych, takich jak narkomania, alkoholizm, bezdomność, przemoc w rodzinie, realizacji przedsięwzięć wspierających różne podmioty w realizacji zadań pomocy społecznej w celu rozszerzenia oferty świadczonych usług w ramach wsparcia środowiskowego lub instytucjonalnego.

 

Serdecznie gratulujemy laureatom, a w szczególności PSOUU Koło w Ostródzie !

 

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć tutaj (MPiPS)
Lista nagrodzonych osób i ich osiągnieć (PDF)

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone