0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Nowe działania PCPR

Milo nam poinformować, że od 1 lipca br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie rozpoczęło realizację projektu pn. „Szanuję – Rozmawiam – Kocham” – wsparcie i profilaktyka rodzin z powiatu ostródzkiego, który otrzymał wsparcie finansowe ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W projekcie przewidziano następujące działania:

Działanie 1. Lokalna kampania społeczna

Z okazji międzynarodowego dnia bez przemocy, przypadającego na dzień 2 października, Powiatowe Centrum planuje organizację konferencji, podsumowującej rok działań w kontekście przeciwdziałania przemocy na terenie powiatu ostródzkiego.
W ramach kampanii zostanie także przygotowany informator poruszający zagadnienia dotyczące zjawiska przemocy oraz zawierający wykaz instytucji wraz z opisem zakresu świadczonej pomocy.

Działanie 2. Warsztaty dla rodziców


Zaplanowano organizację trzech cyklów warsztatowych po 10 spotkań każde, realizowanych na terenie gmin powiatu ostródzkiego (w tym jeden dedykowany rodzicom nastolatków). Warsztaty wyposażać będą w odpowiednie kompetencje wychowawcze, umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, komunikacji interpersonalnej, umiejętności wspólnego spędzania czasu wolnego z dziećmi.
W każdym cyklu uczestniczyć będzie ok. 10 rodziców. Uczestnikom zapewnione zostaną materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w formie przerwy kawowej.

Działanie 3. Program „Strażnicy Uśmiechu”

Zorganizowane zostaną 2 warsztaty dla nauczycieli i pedagogów ze szkół i placówek powiatu ostródzkiego w zakresie pracy programem profilaktycznym „Strażnicy Uśmiechu” w zakresie rozwijania samodzielności dzieci, kształtowania umiejętności życiowych oraz społeczno-emocjonalnych, a także radzenia sobie z trudnymi emocjami.
W jednym warsztacie uczestniczyć będzie ok. 15 osób pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą. Każdy warsztat trwał będzie 18 godz., uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu warsztatów od właściciela programu – Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie. Nauczyciele i pedagodzy, którzy ukończą warsztaty zrealizują następnie program zgodnie z otrzymanymi scenariuszami zajęć w swoich placówkach.

 

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w powyższych działaniach serdecznie zapraszamy do
Biura Projektu (ul. Jana III Sobieskiego 5, I p., pok. 202)
lub kontakt telefoniczny pod nr 89/ 642 98 89
.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone