0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Serdecznie zapraszamy do udziału w Warsztatach dla Rodziców

Serdecznie zapraszamy do udziału w Warsztatach dla Rodziców

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie organizuje 3 cykle warsztatów skierowanych do rodziców dzieci w wieku 0-11 lat oraz rodziców nastolatków (11-18 lat).
Warsztaty nie są wykładami – opierają się głównie na dyskusji, relacjach partnerskich i wymianie doświadczeń.

Zajęcia są skierowane do osób, które chcą zwiększyć swoją wiedzę w zakresie umiejętności rodzicielskich i wychowawczych, umiejętności rozwiązywania konfliktów, komunikacji, a także wspólnego spędzania czasu wolnego z dziećmi.
Szczegóły:
•    termin realizacji: wrzesień – grudzień 2016 r.;
•    miejsce realizacji zajęć:
     - warsztat dla rodziców nastolatków – Ostróda;
     - warsztaty dla rodziców dzieci 0-11 lat – Łukta i Małdyty;
•    czas trwania: 10 spotkań po 3 godziny każde;

Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach zapraszamy do kontaktu:
  1. Warsztat dla rodziców nastolatków – tel. 89/642-98-89, PCPR Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 5, I piętro, pokój 202.
  2. Warsztat dla rodziców dzieci 0-11 lat w Łukcie – tel. 89/647-51-45, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mazurska 10.
  3. Warsztat dla rodziców dzieci 0-11 lat w Małdytach – tel. 89/758-61-95, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kopernika 13b.
Działanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Szanuję – Rozmawiam – Kocham” – wsparcie i profilaktyka rodzin z powiatu ostródzkiego w ramach Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2016 współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone