0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Konferencja poświęcona cyberprzemocy

W dniu 9 listopada br. w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie miała miejsce konferencja poświęcona zjawisku cyberprzemocy. Wśród zaproszonych gości byli przede wszystkim nauczyciele, pedagodzy oraz młodzież ze szkół powiatu ostródzkiego, a także przedstawiciele instytucji i organizacji działających w zakresie przeciwdziałania przemocy, samorządu, organizacji pozarządowych oraz ośrodków pomocy społecznej. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem, zarówno wśród zaproszonych gości, jak i młodzieży ze zgłaszających się placówek.
Konferencję poprowadził Pan Błażej Gawroński – ekspert działający w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Olsztynie, dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnienia w Olsztynie. Swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie cybreprzemocy zaprezentowali:
  • Leszek Róziecki – Naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
  • Paulina Krasowska – psycholog rodzinny/ psycholog sportowy/ psychodietetyk,
  • Małgorzata Dawidziuk-Kafel – pedagog Zespołu Szkół Salezjańskich w Ostródzie,
  • Michał Rożyński i Magdalena Sągol – uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie, 
  • Kinga Wiśniewska – mobilny Doradca Programu Nowe Technologie Lokalnie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Wystąpienia ekspertów podsumował Pan Błażej Gawroński. Ostatnim punktem konferencji był panel dyskusyjny z udziałem ekspertów oraz uczniów. W żywej dyskusji uczestniczyła  zaproszona młodzież i goście. Efektem konferencji są wnioski wyznaczające kierunki dalszych działań w podejmowanym temacie.
W przedsięwzięciu wzięło udział 140 osób.
Konferencja była elementem lokalnej kampanii społecznej, zwiększającej świadomość społeczną w zakresie zjawiska przemocy. Zadanie zostało zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w ramach projektu „Szanuję – Rozmawiam - Kocham – wsparcie i profilaktyka rodzin z powiatu ostródzkiego”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 
Do pobrania:
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone