0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Ważne zmiany w 2017 roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o wprowadzeniu od 1 stycznia 2017 istotnych zmian, m.in. dla osób z niepełnosprawnościami.
 
Zmiany dla osób z niepełnosprawnościami
 • Zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych będzie przyznawany dla osób bezrobotnych lub świadczenie przedemerytalne dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • Zasiłek okresowy i zasiłek stały dla osób oczekujących na orzeczenie będzie wypłacany wstecz po orzeczeniu,
 • Nastąpi wzrost świadczenia pielęgnacyjnego do 1406 zł netto (plus składki na ubezpieczenie społeczne),
 • Jeżeli oboje opiekunów rezygnuje z pracy by opiekować się osobami niepełnosprawnymi, mogą otrzymać dwa świadczenia.
Zmiany na rynku pracy
 • Płaca minimalna, czyli minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2.000 zł,
 • Minimalna stawka godzinowa będzie wynosić 13 zł dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług,
 • Wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika etatowego nie będzie różnicowana ze względu na staż pracy.
Zmiany dla emerytów i rencistów od 1 marca
 • Podwyższenie najniższych emerytur i rent do minimum 1.000 zł,
 • Waloryzacja emerytur i rent o minimum 10 zł.
Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub klikając TUTAJ
 
Szerszy dostęp do pomocy żywnościowej
 
Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu PO PŻ zostało podwyższone i wynosi obecnie:
 • dla osoby samotnie gospodarującej - 1 268 zł (dotychczas było to 951 zł),
 • dla osoby w rodzinie - 1 028 zł (dotychczas 771 zł)
Więcej informacji o szerszym wsparciu z Pomocy Żywnościowej można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub klikając TUTAJ
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone