Uczestnicy projektu

Uczestnicy projektu

Projekt jest skierowany do osób które:
  • zamieszkują na terenie powiatu ostródzkiego,

  • posiadają stopień niepełnosprawności wynikający z dysfunkcji narządu ruchu, wzroku bądź innej,

  • korzystają z usług pomocy społecznej,

  • nie pozostają w zatrudnieniu.

W Projekcie uczestniczy 51 osób. Dla 17 zainteresowanych z niepełnosprawnością motoryczną organizowany jest 14 dniowy turnus rehabilitacyjny połączony ze szkoleniem aktywizującym. Pozostałych 34 uczestników odbędzie indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem i radcą prawnym. Następnie weźmie udział w zorganizowanych kursach zawodowych