0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Informacja dotycząca turnusów rehabilitacyjnych

Informujemy, że w 2017 r. dofinansowanie ze środków PFRON do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym otrzymują:

  1. Dzieci do 16 roku życia, zaliczone do osób niepełnosprawnych, które nigdy nie otrzymały dofinansowania ze środków PFRON do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, lub otrzymały takie dofinansowanie ostatnio w 2013 r.;
  2. Osoby  ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które nigdy nie otrzymały dofinansowania ze środków PFRON do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, lub otrzymały takie dofinansowanie ostatnio w 2013 r.;
  3. Osoby  z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które nigdy nie otrzymały dofinansowania ze środków PFRON do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, lub otrzymały takie dofinansowanie ostatnio w 2012 r.

Osoby, które spełniają kryteria, o których mowa powyżej, ale z uwagi na niewystarczające środki finansowe nie otrzymały dofinansowania, umieszczane są na liście rezerwowej. Realizacja tych wniosków możliwa będzie w przypadku otrzymania dodatkowych środków z PFRON na to zadanie, lub rezygnacji innej osoby z przydzielonego dofinansowania.

Ze względu na znaczny niedobór środków PFRON w stosunku do istniejących potrzeb obniżona została wysokość dofinansowania o 20% kwot określonych w §6 ust.1 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., nr 230 poz. 1694 z późn. zm.). Aktualnie dofinansowania te wynoszą odpowiednio:

  1. Dzieci do 16 roku życia oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 1013,00 zł.
  2. Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 911,00 zł.
  3. Opiekunowie oraz osoby zatrudnione w Zakładzie Pracy Chronionej – 675,00 zł.
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone