Kursy zawodowe

Kursy zawodowe

Uczestnicy Projektu wezmą udział w zorganizowanych kursach zawodowych.

Tematyka kursów:

  1. Pracownik administracyjno – biurowy i podstawy obsługi komputera

  2. Pracownik magazynowy z obsługą kas fiskalnych i kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

  3. Kucharz małej gastronomii

  4. Podstawy obsługi komputera

  5. Pracownik porządkowy – pielęgnacja zieleni