0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Wyniki naboru na stanowisko psychologa

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na  stanowisko psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda do zatrudnienia na w/w stanowisko

wybrana została Pani Oktawia Fidut zamieszkała w Olsztynie.

Uzasadnienie wyboru.
Ofertę zatrudnienia w wyznaczonym terminie złożyło 4 kandydatów.
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy przedłożonych dokumentów potwierdzających wykształcenie i kompetencje zawodowe określone w ogłoszeniu.
Spośród 4 kandydatów spełniających wymagania po przeprowadzonych rozmowach wyłoniono jedną osobę.
Wybrana kandydatka jest osobą, która spełnia wymagania niezbędne i dodatkowe określone
w ogłoszeniu.
Posiada wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Ostróda, 23.05.2017 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Ostródzie

       Tomasz Podsiadło

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone