0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Miejsca postojowe dla niepełnosprawnych

Najpóźniej do 30 czerwca 2017 roku miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych powinny być oznaczone kopertą ze znakiem osoby na wózku namalowaną na niebieskim tle. Zmiany zostałty zapisane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dni 3 lipca 2015 roku, zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Przepis § 1 pkt 2 lit. d zmienionego rozporządzenia stanowi, że znak P-18 „stanowisko postojowe” stosuje się w celu wyznaczenia miejsc postoju na części jezdni i chodnika oraz na wydzielonych parkingach bez ustalonych konstrukcyjnie stanowisk. Na obszarach, gdzie wyznacza się miejsca postojowe, należy przewidzieć stanowiska przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych powinny mieć nawierzchnię barwy niebieskiej.

Ostateczny termin wprowadzenia zmian określony został w rozporządzeinu zmieniajacym na 30 czerwca 2017 roku.

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone