0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Wnioski o 500+ na nowy okres już od 1 sierpnia

Korzystanie ze świadczenia wychowawczego w zbliżającym się okresie zasiłkowym wymaga złożenia nowego wniosku. Będzie to możliwe od 1 sierpnia. Od tego dnia można ubiegać się także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres.
 
Główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostaną bez zmian. W dalszym ciągu będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Nie zmieni się również kryterium dochodowe obowiązujące jedynie na pierwsze dziecko (800 lub 1200 złotych).  Pojawią się natomiast ułatwienia w zakresie ubiegania się o świadczenie wychowawcze. Będą one polegały na ujednoliceniu terminów składania wniosków o świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wnioski o przyznanie powyższych świadczeń w tym roku będą przyjmowane od 1 sierpnia. Dotyczy to wniosków składanych osobiście lub listownie, jak i tych, które zostaną przesłane drogą elektroniczną za pomocą narzędzi udostępnionych na ministerialnym portalu „Empatia”, a także poprzez systemy bankowe, PUE ZUS.

Okresy zasiłkowe

Prawo do zasiłków ustala się na okresy zasiłkowe. W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500 +”, prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku (jedynie pierwszy, trwający obecnie okres był dłuższy – rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i potrwa do 30 września 2017 r.). Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia 2018 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego 2018 roku.


Należy pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze?

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie. Dla mieszkańców Powiatu Ostródzkiego są to ośrodki pomocy społecznej, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie (dotyczy rodzin zastępczych)
  ul. Jana III Sobieskiego 5, tel. 89/642 98 86
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie
  ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostróda, tel. 89/646 22 01, 89/642 97 77
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie
  ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, tel./fax  89/676 07 08
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu
  ul. Dworcowa 9, 14-300 Morąg, tel. 89/757 43 58, fax  89/757 40 52
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie
  ul. Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo, tel. 89/757 83 46
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłomłynie
  ul. Twarda 12, 14-140 Miłomłyn, tel. 89/642 58 25 do 30
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach
  ul. Kopernika 13 B, 14-330 Małdyty, tel./fax 89/758 61 95, kom. 509 655 229
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie
  ul. Mazurska 10, 14-105 Łukta, tel./fax 89/ 647 51 45
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grunwaldzie z siedzibą w Gierzwałdzie
  Gierzwałd 7, 14-107 Gierzwałd, tel./fax 89/647 21 47
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrównie
  ul. Agrestowa 2, 14-120 Dąbrówno, tel./fax 89/647 44 68
 • Urząd Gminy w Łukcie
  ul. Mazurska 2, tel. 89/647 50 70


Wypełniony wniosek można złożyć osobiście lub listownie. Jednak Ci, którzy chcą ubiegać się o świadczenia wychowawcze bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić online. Mają do wyboru aż 4 kanały. Wśród nich Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz ePUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.

Podkreślenia wymaga, że aby otrzymać świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego, do wniosku należy dołączyć odpowiednie, zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy, dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.

Więcej informacji można znaleźć na stronie MRPiPS lub klikając TUTAJ

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone