0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Pomoc finansowa w uzyskaniu wykształcenia wyższego dla osób z niepełnosprawnością

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością posiadającą stopień znaczny lub umiarkowany i chcesz pobierać naukę w szkole wyższej lub policealnej (także kolegium lub otwarty przewód doktorski) możesz otrzymać dofinansowanie do czesnego od 85 do 100%, a także dodatek na pokrycie kosztów kształcenia w ramach programu "Aktywny Samorząd". Wystarczy złożyć wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w terminie od 4 września do 10 paździenika 2017 r.

 

Szczegółowe informacje:

  • strona internetowa PCPR - zakładka "Program Aktywny Samorząd";
  • e-mail: sekretariat@pcpr.ostroda.pl;
  • tel. 89/ 642 98 90, osoba do kontaktu - Marta Maliszewska;
  • siedziba PCPR - Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, Program "Aktywny Samorządd" - I piętro, pokój 212
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone