0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Nowa legitymacja osób z niepełnosprawnością

Od 1 sierpnia zmieniły się zasady przyznawania i wydawania legitymacji dla osób niepełnosprawnych. Z dniem 1 września wejdą w życie przepisy zmieniające także wygląd legitymacji. Wydane wcześniej legitymacje zachowają ważność i nie będzie potrzeby ich wymiany.

 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej jest dokumentem poświadczającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. Dzięki niej osoby niepełnosprawne mogą korzystać z ulg i zniżek – na podstawie prawa miejscowego. Na terenie całego kraju legitymacja uprawnia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, od 1 sierpnia br. legitymacja wystawiana jest na wniosek osoby niepełnosprawnej, która składając taki wniosek musi przedstawić do wglądu ostatnie prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności.

Legitymacje są wystawiane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień. Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż 5 lat (w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność) lub 10 lat (w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia). Zatem okres ważności legitymacji nie musi pokrywać się z okresem ważności orzeczenia osoby niepełnosprawnej.
 
Legitymacje wystawione przed 1 sierpnia br. zachowają ważność na czas w nich określony. Nie trzeba wymieniać legitymacji wydanych na stałe. Zachowują one ważność bezterminowo. Natomiast za wydanie duplikatu legitymacji od 1 sierpnia pobierana jest opłata w wysokości 15 zł.

Od 1 września zmieni się wygląd legitymacji osoby niepełnosprawnej. Na nowym wzorze legitymacji zamieszczone zostaną informacje dotyczące stopnia niepełnosprawności oraz symbolu/przyczyny niepełnosprawności. Informacje te będą zamieszczane – wyłączenie za pomocą kodu QR – tylko na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka. Nowe legitymacje będą również posiadały oznaczenie w alfabecie Braille’a, a umieszczenie napisów w języku angielskim i francuskim ma zapewnić rozpoznawalność poza granicami kraju. Nowa legitymacja zostanie wykonana z poliwęglanu i będzie miała wymiary dowodu osobistego. 

Legitymacji osoby niepełnosprawnej nie należy mylić z kartą parkingową oraz legitymację emeryta-rencisty. Są to odrębne dokumenty.

 

 Wzór legitymacji osoby z niepełnosprawnością

Do pobrania:
 
Źródło: MRPiPS
 
O nowych legitymacjach można również przeczytać na stronie internetowej www.niepełnosprawni.pl w artykule  Nowe legitymacje. 10 pytań i odpowiedzi 
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone