0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Ogł. o zamówieniu - Pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na rzecz PCPR

Ogłoszenie o zamówieniu (zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi) dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: "Pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie"

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Załącznik nr 4 - Harmonogram

Zadanie do oferty

 

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone