0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Najważniejsze zmiany w 2018 roku

Wraz z początkiem roku nastąpiły zmiany w polityce rodzinnej, społecznej i polityce zatrudnienia. W praktyce oznacza to m.in. wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych. Z dniem 1 stycznia 2018 r. została wprowadzona e-składka i wzrosła kwota świadczenia pielęgnacyjnego.

Poniżej najwazniejsze zmainy:

Od 1 stycznia 2018 roku:

  1. Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.100 zł,
  2. Minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych wynosi 13,70 zł dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług,
  3. E-składka - wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne są opłacane jednym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego,
  4. Zatrudnianie cudzoziemców - oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w przypadku prac niesezonowych wykonywanych przez obywateli 6 państw (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy), możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (do 9 miesięcy w roku kalendarzowym) dla obywateli wszystkich państw trzecich, rozszerzenie obowiązku zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej (i przedstawienia jej tłumaczenia) na cudzoziemców zwolnionych z obowiązku zezwolenia na pracę,
  5. Łatwiejsze zakładanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - trzykrotny wzrost nakładów na żłobki, kluby dziecięce i dziennego opiekuna (ze 150 do 450 mln złotych), ułatwienia w zakładaniu instytucji, większe bezpieczeństwo dzieci i bardziej podmiotowa rola rodziców.

Od 1 marca 2018 roku:

  1.  Waloryzacja emerytur i rent - prognozowany wskaźnik: 2,7% o tyle – według bieżącej prognozy – wzrosną świadczenia emerytalne i rentowe.

Od 1 lipca 2018 roku:

  1. e-zwolnienia lekarskie - lekarze będą wystawiać wyłącznie elektroniczne zwolnienia lekarskie (tzw. e-ZLA).

 

Źródło: MRPiPS

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone