0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Ulga rehabilitacyjna. Trzy ważne zmiany w rozliczeniach PIT za 2017 rok

Od stycznia każda osoba z niepełnosprawnością będzie mogła odliczyć od podatku koszty utrzymania psa asystującego. Zmieniają się także zasady odliczenia wydatków związanych z dojazdami samochodem na zabiegi rehabilitacyjne. Z nowych rozwiązań będzie można skorzystać składając zeznanie podatkowe za 2017 rok.
 
Od stycznia zaczną obowiązywać nowe zasady rozliczania ulgi rehabilitacyjnej. Są one konsekwencją nowelizacją ustaw o PIT, CIT i zryczałtowanym podatku dochodowym, które w listopadzie podpisał prezydent Andrzej Duda. Rządowa nowela ma na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego, ale przy okazji wprowadzono kilka korzystnych rozwiązań dla osób korzystających z odliczeń ulgi rehabilitacyjnej.

Zmiany obejmą odliczenie wydatków na utrzymanie psa asystującego oraz odliczenia z tytułu wydatków związanych z przewozami na zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne. Podniesiony zostanie też poziom dochodów osoby niepełnosprawnej, która jest na utrzymaniu podatnika, co uprawnia tego podatnika do odliczenia od swojego dochodu wydatków ponoszonych na rehabilitację podopiecznego.
 
 Co się zmieni?

1. Odliczenia wydatków na utrzymanie psa asystującego

Rozszerza się krąg osób, które będą mogły odliczyć wydatki na utrzymanie psa asystującego w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że:

„Obecnie z odliczenia korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne będące osobami niewidomymi lub niedowidzącymi zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa. Osoby te mogą odliczyć od dochodu wydatki na utrzymanie psa asystującego do wysokości 2280 zł.
Po zmianach prawo do przedmiotowego odliczenia będą miały wszystkie osoby niepełnosprawne posiadające psa asystującego, do których zalicza się także psy sygnalizujące.”

2. Odliczenia z tytułu wydatków związanych z przewozami na zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne.

Szerszy będzie zakres odliczenia z tytułu wydatków związanych z koniecznym przewozem samochodem osobowym na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Tłumaczy Ministerstwo Finansów:

„Obecnie osoby niepełnosprawne zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, posiadające samochód osobowy (stanowiący ich własność/współwłasność) – mogą odliczyć wydatki związane z koniecznym przejazdem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym 2280 zł.
Po zmianach zlikwidowane będzie ograniczenie dotyczące zabiegów rehabilitacyjnych, co przyczyni się do ułatwienia codziennego życia osobom niepełnosprawnym, które oprócz zabiegów rehabilitacyjnych np. wykorzystują samochód na przejazdy do lekarza, pracy czy na zakupy. Jednocześnie prawo do odliczeń uzyskają wszystkie osoby niepełnosprawne bez względu na posiadaną grupę inwalidzką.”

3. Podniesiony dochód.
 
Do 10080 zł zostanie podniesiony dochód osoby z niepełnosprawnością będącej na utrzymaniu podatnika, uprawniający tego podatnika do odliczenia od swojego dochodu wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne podopiecznego.

Ministerstwo Finansów podkreśla:

„Obecnie podatnik mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne może odliczyć od swojego dochodu wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne tych osób, jeżeli w roku podatkowym ich dochody nie przekroczą kwoty 9120 zł.
Po zmianie kwota dochodu wyniesie 10080 zł. Ponadto projekt przewiduje, że do dochodów osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika nie będą wliczane alimenty na rzecz dzieci.”

Zeznanie podatkowe za 2017 rok

Wszystkie trzy zmiany dotyczące ulgi rehabilitacyjnej wchodzą w życie 1 stycznia 2018 r., ale będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych w kończącym się właśnie roku. W rozliczeniu podatkowym w za 2016 rok wydatki na cele rehabilitacyjne odliczyło w sumie 1,1 mln osób. Kwota odliczeń to ponad 2,5 mln złotych.
 
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone