Partnerzy

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Mickiewicza 32
14-100 Ostróda 
 
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie
Ludzi Niepełnosprawnych „ALFA”
ul. 11-go Listopada 25
14-100 Ostróda

 

Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski
Zarząd Koła w Ostródzie
ul. 11-go Listopada 25 pokój 6
14-100 Ostróda