0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Ogł. o zamówieniu na przeprowadzenie warsztatów oraz świadczenie usług konsultanta rodziny

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

SIWZ (doc)

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy (doc)

Załącznik nr 2a do SIWZ - oświadczenie wykonawcy (doc)

Załącznik nr 3.1 do SIWZ - wzór umowy (doc)

Załącznik nr 3.2 do SIWZ - wzór umowy (doc)

Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (doc)

Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór pełnomocnictwa (doc)

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone