0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktywny Samorząd 2018 moduł I

MODUŁ I

Rozpoczynamy nabór wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2018.

Termin składania wniosków: od 14 maja do 30 sierpnia 2018 r. (czwartek)

 

Po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej, pod koniec września zostanie ogłoszona lista rankingowa.

Wnioski o dofinansowanie będą realizowane po podpisaniu umów, zgodnie z kolejnością na liście rankingowej, do wyczerpania środków.

 

UWAGA! Refundacja kosztów poniesionych przed dniem złożenia wniosku, w ramach kosztów:

  • uzyskania prawa jazdy kategorii B,
  • utrzymania sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • pobytu dziecka w żłobku/przedszkolu,

jest możliwa w przypadku kosztów poniesionych do 180 dni przed złożeniem wniosku.

 

UWAGA: oprócz dokumentów wypisanych w kolumnie 5, do wniosku należy dołączyć załączniki wypisane w tabeli we wkładkach poszczególnych zadań

Obszar

Zadanie

Maksymalna wysokość dofinansowania
i wkładu własnego

Warunki uczestnictwa (spełniane łącznie)

Wnioski i załączniki do pobrania

Obszar A

 

likwidacja bariery transportowej

1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

8.000,00 zł

 

wkład własny minimum 15%

1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

 

2. wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

 

3. dysfunkcja narządu ruchu,

 

1.wniosek: dorosły (A1 , A2 ) , dziecko

 

2. wkładka: A1 , A2

 

3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

4. oświadczenie o dochodach

 

 

2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

2.200,00 zł, w tym:

* 1.600,00 zł – kurs i egzaminy,

* 600,00 zł – w przypadku kursu poza miejscem zamieszkania

 

wkład własny minimum 25%

1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

 

2. wiek aktywności zawodowej,

 

3.dysfunkcja narządu ruchu,

 

Obszar B

 

likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

5.000,00 zł – osoba z dysfunkcją obu kończyn górnych,

8.000,00 zł – osoba z dysfunkcją wzroku,

20.000,00 zł – osoba niewidoma, w tym 12.000,00 zł urządzenia brajlowskie

 

wkład własny minimum 10%

 

1. znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

 

2. wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

 

3. dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

1. wniosek: dorosły , dziecko

 

2. wkładka

 

3. wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych osobowych

 

4. oświadczenie o dochodach

 

5. zaświadczenie lekarskie – dysfunkcja wzroku

 

6. zaświadczenie lekarskie – dysfunkcja obu kończyn górnych

2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 

4.000,00 zł – osoby głuchoniewidoma,

2.000,00 zł – pozostałe, z możliwością zwiększenia o 100%, gdy dysfunkcja narządu wzroku wymaga zwiększenia

Obszar C

 

likwidacja barier w poruszaniu się

2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 

3.000,00 zł

1. znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

 

2. użytkowanie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

1. wniosek: dorosły (C2, C3, C4 ), dziecko

 

2. wkładka: C2, C3 , C4

 

3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

4. oświadczenie o dochodach

 

5. zaświadczenie lekarskie (dotyczy zadania: C3 , C4 )

3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

9.000,00 zł – przy amputacji w zakresie ręki

20.000,00 zł – przedramienia

26.000,00 zł – ramienia z wyłuszczeniem w stawie barkowym

14.000,00 zł – na poziomie podudzia

20.000,00 zł – na wysokości uda

25.000,00 zł – uda z wyłuszczeniem w stawie barkowym

+ do 200,00 zł na pokrycie kosztów dojazdu z Ekspertem PFRON

 

wkład własny minimum 10%

 

1. stopień niepełnosprawności,

 

2. wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

 

3. potwierdzona opinią Eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

 

4. potwierdzone opinią Eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny

do 30% kwot wskazanych powyżej

+ do 200,00 zł na pokrycie kosztów dojazdu do Eksperta PFRON

 

wkład własny minimum 10%

 

Obszar D

 

pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

 

200,00 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400,00 zł w ciągu roku na jedno dziecko

 

wkład własny minimum 15%

1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

 

2. aktywność zawodowa,

 

3. pełnienie roli opiekuna prawnego,

1. wniosek

 

2 wkładka

 

3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

4. oświadczenie o dochodach

 

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone