0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Ogł. o zamówieniu - poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, warsztaty aktywności społecznej

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Formularz ofertowy (doc)

Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia (doc)

Wzór umowy (doc)

Wzór - wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (doc)

Wzór - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (doc)

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone