0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Ogłoszenie o zamówieniu - świadczenie usług konsultanta rodziny na rzecz uczestników projektu

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

SIWZ (doc)

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy (doc)

Załącznik nr 2a do SIWZ - oświadczenie wykonawcy (doc)

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy (doc)

Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (doc)

Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór pełnomocnictwa (doc)
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone