0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Ogłoszenie o zamówieniu - doradztwo zawodowe, warsztaty aktywności społ. i umiejętności zawodowych

Ogłoszenie o zamówieniu - Przeprowadzenie doradztwa zawodowego, warsztatów aktywności społecznej
i umiejętności zawodowych dla uczestników projektu
„Niepowtarzalni- ujawniamy umiejętności

 

Ogłoszenie o zamówieniu  (pdf)

Formularz ofertowy  (doc)

Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  (doc)

Wzór umowy  (pdf)

Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług  (doc)

Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia  (doc)

 

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone