0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Wyższe świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dot. podwyższenia świadczeń dla rodzin. Wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych.
Od 1 listopada 2018 r. wzrosną kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji i wyniosą:
  • zasiłek pielęgnacyjny: I etap – 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł), II etap – od 1 listopada 2019 r. – kwota zasiłku będzie wynosiła 215,84 zł,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł (wzrost o 100 zł),
  • zasiłek dla opiekuna wyniesie 620 zł (wzrost o 100 zł).
Pozostałe świadczenia dla rodzin oraz kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia pozostają bez zmian.
 
Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, kryteria dochodowe uprawniające do: zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, a także jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz wysokości świadczeń rodzinnych (z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego) – są weryfikowane co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Weryfikacji podlega również wysokość zasiłku dla opiekuna. Najbliższa weryfikacja przypada 1 listopada 2018 r.
 
Podwyższone kwoty świadczeń będą obowiązywać od 1 listopada 2018 r. (II etap podwyższenia zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r.).

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (link do artykułu dostępny jest TUTAJ)

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone