0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Ogłoszenie o zamówieniu - świadczenie usług konsultanta rodziny na rzecz uczestników projektu

Świadczenie usług konsultanta rodziny na rzecz uczestników projektu: „Rodzina silna wsparciem”

 

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu (pdf)

SIWZ (doc)

Zmiana treści SIWZ (pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy
(doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy
(doc)

Załącznik nr 2a do SIWZ - oświadczenie wykonawcy
(doc)

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy (doc)

Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (doc)

Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór pełnomocnictwa
(doc) 

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone