0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Uwaga!

Przypominamy, że 30 sierpnia 2018 r. upływa termin składania wniosków w Module I Programu „Aktywny samorząd”. W ramach Modułu I można ubiegać się o refundację kosztów:
  • uzyskania prawa jazdy,
  • utrzymania sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu.
Po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej do połowy października br. zostaną ogłoszone listy rankingowe. Wnioski o dofinansowanie będą realizowane po podpisaniu umów zgodnie z kolejnością na liście rankingowej do wyczerpania środków.
 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone