0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

23 października br. Sejm uchwalił ustawę zakładającą utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Głównymi źródłami przychodu Funduszu mają być danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych i część składki z Funduszu Pracy.

 

Zgodnie z zapisami w ustawie, danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych wynosić będzie 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy. Takich osób w 2019 r. będzie ok. 21 tysięcy. Danina po raz pierwszy będzie płacona od dochodów uzyskanych w 2019 r., które podatnik rozliczy składając zeznanie w 2020 r. Pieniądze z daniny wpłyną do tego samego urzędu skarbowego, w którym rozliczany jest podatek dochodowy, czyli do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Z kolei drugi komponent funduszu, obowiązkowa składka, zostanie przekierowana z części składki z Funduszu Pracy w wysokości 0,15 proc.


Środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przeznaczone zostaną na działania wspierające osoby niepełnosprawne i ich opiekunów w ramach Pakietu Społecznej Odpowiedzialności m.in. na wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych, oraz na zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej.

 

Źródło: Ministerstwo Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej (artykuł)

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone