0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktualności

Nabór do projektu "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie aktywnie integruje"

Informujemy, że trwa nabór do projektu systemowego pn. "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie aktywnie integruje", w którym mogą wziąć udział osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, będące w wieku aktywności zawodowej i nie pozostające w zatrudnieniu. W ramach proejktu zostały przewidziane następujące działania:

 

Zmiany w ustawie o rencie socjalnej

 
5 października 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o rencie socjalnej, której głównym celem jest zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.
 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na "Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów będących operacjonalizacją programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

 

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

W dniach od 20 do 25 lutego br. każdy zainteresowany może zgłosić się po bezpłatną poradę prawną. Specjaliści dyżurować będą w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem na terenie całego kraju.
 

Zmiany w przejazdach miejską komunikacją w Ostródzie

 
29 listopada 2011 r. została przyjęta Uchwała nr XV/81/2011 Rady Miejskiej w Ostródzie. Od  1 lutego 2012 roku uległy zmianie ceny biletów obowiązujące w przejazdach Miejską Komunikacją w Ostródzie oraz zasady na przejazdy bezpłatne i ulgowe.
 
««  pierwsza « poprzednia 21 22 23 24 25 26 następna  » ostatnia »»

www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone