0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktualności

Nagroda Marszałka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej przyznana Dyrektorowi PCPR

 
W ramach przypadającego na 21 listopada każdego roku Dnia Pracownika Socjalnego, po raz jedenasty rozstrzygnięty został konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się 16 listopada br. na Olsztyńskim Zamku. Jednym z tegorocznych laureatów konkursu jest  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Pan Tomasz Podsiadło.
 
 

Targi Organizacji Pozarządowych

W niedzielę 11 września na bulwarze Jeziora Drwęckiego odbędą się V Targi Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego TOPPO 2011 organizowane przez Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego.
 

Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych w wyborach parlamentarnych 2011 r.


Zgodnie z treścią przepisów Kodeksu Wyborczego, wyborca niepełnosprawny ma prawo:
1.    Głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania (na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego miejsca zamieszkania), w którym znajduje się lokal dostosowany do jego potrzeb – w tym celu osoba niepełnosprawna powinna złożyć wniosek w urzędzie gminy najpóźniej na 14 dni przed dniem głosowania – do  26 września 2011 r.
2.    Udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach. Aby tego dokonać musi złożyć wniosek w urzędzie gminy, najpóźniej na 10 dni przed datą wyborów parlamentarnych – do 29 września 2011 r. (osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności).
3.    Głosować korespondencyjnie – zamiar głosowania korespondencyjnego (ustny, pisemny, telefaksem lub w formie elektronicznej) powinien być zgłoszony wójtowi do 21 dnia przed datą wyborów – do 19 września 2011 r. (osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności).
4.    Głosować przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a (osoby niewidome) – zamiar glosowania (ustny, pisemny, telefaksem lub w formie elektronicznej) powinien być zgłoszony wójtowi do 14 dnia przed datą wyborów – do 26 września 2011 r.
 
 

Zwiększenie liczby miejsc w Domu Pomocy Społecznej Michała Archanioła w Szyldaku

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie informuje, że decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr PS-IV-EB.9423.1.1.2011/ES z dnia 27 lipca 2011 r. wydano Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „Pomoc Maltańska” Oddział w Szyldaku z dniem 01 sierpnia 2011 r. zezwolenie na zwiększenie do 100 liczby miejsc statutowych w Domu Pomocy Społecznej „Michała Archanioła” w Szyldaku dla osób przewlekle psychicznie chorych.
 
 
 

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych usług Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych

 
Bezpłatne usługi realizowane są w ramach projektu "Wsparcie do kwadratu - praktyczna nauka do zawodu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Z usług Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych mogą bezpłatnie skorzystać osoby zamieszkujące na terenie powiatu ostródzkiego:
  • posiadające orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
  • do 16 roku życia zaliczone do osób niepełnosprawnych.
USŁUGI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU MOŻNA ZAMÓWIĆ:
 
osobiście w Ostródzie przy ul. Piastowskiej 4
telefonicznie pod nr tel.: 797-765-301
za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie internetowej pod adresem www.aoon.ostroda.pl
 
««  pierwsza « poprzednia 21 22 23 24 następna  » ostatnia »»

www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone