0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktualności

Spotkanie z Senatorem Stanisławem Gorczycą

W dniu 6 maja 2010 r. odbyło się spotkanie Senatora RP Stanisława Gorczycy z przedstawicielami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie oraz przedstawicielami placówek opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Ostródzkiego.
Inicjatorem spotkania był Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie pan Tomasz Podsiadło. Na zaproszenie Senatora Stanisława Gorczycy, spotkanie odbyło się w Biurze Senatorskim mieszczącym się w Ostródzie przy Placu Tysiąclecia PP. 
Celem spotkania było przedstawienie Senatorowi obaw związanych z pracami legislacyjnymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nad Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Rozporządzeniem w sprawie rodzin zastępczych.

 

II edyja programu "aKuKu"

 
 
Fundacja Oriflame Dzieciom i Fundacja Przyjaciółka realizuje  II edycję Programu „aKuKu”. Program „aKuKu” powstał, aby pomóc dzieciom, które wychowują się w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka. Podjęta akcja ma charakter długofalowy. Jest szansą na spełnienie marzeń, zaspokojenie potrzeb  oraz rozwój pasji i zainteresowań dzieci objętych rodzinną pieczą zastępczą.
 

Spotkanie z przedstawicielami domów dziecka

W dniu 16 marca 2010 roku odbyło się spotkanie przedstawiciela Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie p. Tomasza Podsiadło z dyrekcjami Domów dla Dzieci znajdujących się na terenie Powiatu Ostródzkiego: p. Zofią Bagińska – dyrektorem Domu dla Dzieci im Sybiraków w Szymonowie oraz p. Krystyną Prajwocką – dyrektorem Domu dla Dzieci i Młodzieży „Promyk” w Morągu. W spotkaniu uczestniczył również wice prezes Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie p. Eugeniusz Kulawiak na co dzień dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Morągu, współpracujący z placówkami, prezes Morąskiego Stowarzyszenia Wspierania Rodzin p. Jolanta Pilcek, terapeuta z DdDiM „Promyk" p. Jacek Olszewski oraz Małgorzata Konczanin – starszy referent ds. placówek opiekuńczo – wychowawczych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.

 

INFORMACJA

24 lutego Rada Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Kwota przyznana przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Ostródzkiego w 2010 roku jest o 143.365,00 zł. niższa w porównaniu do pierwotnego budżetu roku ubiegłego, i aż o 1.100.432,00 zł. niższa w porównaniu do roku 2008.

 

Spotkanie Powiatowych Społecznych Rad

29 stycznia odbyło się w Olsztynie spotkanie przedstawicieli Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych województwa warmińsko-mazurskiego. Omówiono możliwości wykorzystania w roku 2010 środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Zaprezentowano Plan działań Obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym na Warmii i Mazurach w roku 2010 oraz przedstawiono Infrastrukturę w województwie warmińsko-mazurskim umożliwiającą kompleksową rehabilitację osób niepełnosprawnych. 

 
««  pierwsza « poprzednia 21 22 23 24 następna  » ostatnia »»

www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone