0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktualności

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

   

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w nawiązaniu do znowelizowanej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842), która weszła w życie w dniu 1 sierpnia 2010 r. oraz zadań jakie wyznacza ona poszczególnym podmiotom, podjęło działania polegające na określeniu zasad współpracy, którą narzuca ww. Ustawa.
    Główne założenia Ustawy kładą nacisk na opracowywanie i realizację powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

   

 

Konkurs o Nagrodę Marszałka

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił dziesiątą edycję konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. Nagroda przyznawana jest osobom indywidualnym: pracownikom pomocy społecznej oraz najbardziej aktywnym liderom organizacji pozarządowych, a jej celem jest promocja nowoczesnych i twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy społecznej.

 

Dyżury Doradcy ds. osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie wraz z Warmińsko – Mazurskim Stowarzyszeniem Ludzi  Niepełnosprawnych „Alfa” informują o dyżurach pracownika PCPR – doradcy ds. osób niepełnosprawnych w biurze Stowarzyszenia (ul. 11-go Listopada 25). Dyżury będą odbywały się w każdy wtorek w godz.: 11.00 – 13.00. 
W ramach doradztwa można będzie uzyskać  informacje nt.:
1. ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym;
2. możliwości dofinansowań w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;
3. działań realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Skorzystaj z porady specjalisty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie zaprasza do bezpłatnego korzystania ze specjalistycznego poradnictwa. Od dnia 27 września odbywać się będą spotkania z psychologiem, radcą prawnym oraz poradnictwo rodzinne zgodnie z ustalonym porządkiem. Z proponowanej pomocy skorzystać mogą rodziny zastępczeoraz osoby posiadające problemy wychowawcze w tym zagrożone interwencją sądu oraz utratą praw rodzicielskich. Spotkania odbywać się będą w Katolickim Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Ostródzie przy ulicy Sienkiewicza 4/1 oraz Domu dla Dzieci i Młodzieży Promyk w Morągu przy ulicy Żeromskiego 19.

 

Spotkanie z Posłem Zbigniewem Babalskim

    W dniu 11 maja 2010 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie oraz przedstawicieli placówek opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Ostródzkiego z Posłem RP Zbigniewem Babalskim.
   Spotkanie zostało zaproponowane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie pana Tomasza Podsiadło. Miejscem spotkania był Dom dla Dzieci i Młodzieży „Promyk” w Morągu.

 
««  pierwsza « poprzednia 21 22 23 24 25 26 następna  » ostatnia »»

www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone