0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktualności

INFORMACJA

24 lutego Rada Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Kwota przyznana przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Ostródzkiego w 2010 roku jest o 143.365,00 zł. niższa w porównaniu do pierwotnego budżetu roku ubiegłego, i aż o 1.100.432,00 zł. niższa w porównaniu do roku 2008.

 

Spotkanie Powiatowych Społecznych Rad

29 stycznia odbyło się w Olsztynie spotkanie przedstawicieli Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych województwa warmińsko-mazurskiego. Omówiono możliwości wykorzystania w roku 2010 środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Zaprezentowano Plan działań Obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym na Warmii i Mazurach w roku 2010 oraz przedstawiono Infrastrukturę w województwie warmińsko-mazurskim umożliwiającą kompleksową rehabilitację osób niepełnosprawnych. 

 

Komunikat

W związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 224, poz. 1803) nastąpiła zmiana treści § 15 ust. 1, który otrzymał brzmienie: „Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w § 6 ust. 1, o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia”. Oznacza to, że osoby posiadające orzeczenie, tzw. czasowe (na czas określony) mogą składać wniosek o ponowne wydanie orzeczenia nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności aktualnie ważnego orzeczenia, [np. jeżeli osoba posiada orzeczenie ważne do 31 marca 2010 roku może złożyć wniosek o ponowne orzeczenie nie wcześniej niż po 1 marca 2010 (30 dni przed upływem ważności aktualnego orzeczenia)].

Wnioski złożone, gdzie ważność posiadanego orzeczenia jest dłuższa niż 30 dni, nie będą rejestrowane i będą odsyłane do wnioskodawców.

       Przewodniczący Powiatowego Zespołu
       ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że zasady przyznawania dofinansowań ze środków PFRON
w 2010 roku zostaną podane do wiadomości po skonsultowaniu ich z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych oraz otrzymaniu informacji o wysokości środków przyznanych dla naszego powiatu.
Przewidujemy, że podanie w/w zasad nastąpi w marcu br.

 

Konferencja z okazji Roku Rodzinnej Opieki Zastępczej

30 listopada w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ostródzie odbyła się konferencja z okazji, ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Roku Rodzinnej Opieki Zastępczej. Jej celem było upowszechnianie modelu rodzinnej opieki zastępczej, warunków niezbędnych do jego realizacji oraz prezentacja podejmowanych działań. W konfekcji wzięli udział przedstawiciele instytucji i organizacji realizujący działania na rzecz dziecka i rodziny z Powiatu Ostródzkiego oraz zaproszeni goście.

 
««  pierwsza « poprzednia 21 22 23 24 25 26 następna  » ostatnia »»

www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone