0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktualności

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem NIE-ZWYKŁE DZIECI w Morągu

Dnia 12 grudnia 2014 r. swoją działalność rozpoczęło Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem NIE-ZWYKŁE DZIECI w Morągu. Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza Członków założycieli Stowarzyszenia oraz osoby zainteresowane współpracą na zebranie, które odbędzie się dnia 13 lutego 2015 r.  o godz. 16.30 w  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu ul. Leśna 6. Kontakt telefoniczny: 502-744-856
 
 

Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny

Informujemy, że Zarząd Województwa 4 listopada 2014 roku przyjął i aktualnie wdraża projekt pn. „Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny”. Projekt zakłada stworzenie katalogu miejsc przyjaznych rodzinie – placówek, instytucji, firm, które w ramach projektu będą oferowały tańsze usługi, produkty i artykuły rodzinom wielodzietnym. W ramach programu rodziny wielodzietne będą mogły korzytać z tańszych usług, produktów i artykułów  oferowanych przez partnerów Projektu. Cele przedsięwzięcia wpisują się w idee Programu Polityki Rodzinnej Prezydenta RP „Dobry Klimat Dla Rodziny”, jednocześnie są spójne z nowoprzyjętą ustawą z 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.
 
 

Podsumowanie programu "Aktywny samorząd" 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie informuje, że zakończyła się realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2014,  finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu wpłynęło 253 wnioski tj. o 14 więcej niż w roku poprzednim. Pomoc uzyskało 221 osób z niepełnosprawnością z Powiatu Ostródzkiego na ogólną kwotę 705 867,52 zł. tj. o prawie 230 tysięcy więcej niż w roku poprzednim.

Na realizację modułu I PCPR otrzymało 295 264,92 zł. Wpłynęło do niego 83 wnioski, które poddano weryfikacji formalnej i ocenie merytorycznej. W ramach otrzymanych środków dofinansowano 65 wniosków. W tym roku dla wyrównania szans w otrzymaniu wsparcia w poszczególnych zadaniach, PCPR zastosowało alokację, wydzielając według przyjętego algorytmu środki na poszczególne zadania. Wiązało to się z ustaleniem osobnych list rankingowych dla każdego zadania.

Dofinansowania na likwidację bariery komunikacyjnej tj. do uzyskania prawa jazdy kategorii B przyznano 11 osobom. Kurs podjęło i umowy rozliczyło 9 osób.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu elektronicznego. Warunki uczestnictwa w programie określone przez PFRON pozwoliły na pozytywną ocenę 15 z 23 złożonych wniosków. Wsparcie otrzymało tu 7 osób ze znacznym ubytkiem wzroku, w tym dwoje dzieci oraz 8 osób z znacznym niedowładem obu kończyn górnych. Na realizację tych wniosków przeznaczono 63.325,98 (w ubiegłym roku 64.963,80zł.)

Program miał na celu m.in. pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością. 21 osób aktywnych zawodowo otrzymały dofinansowanie na pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu.

W ramach programu dofinansowano również:

- zakup 9 wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, za ogólną kwotę 127 979,00 zł.

- podniesienie sprawności technicznej 7 wózków;

- zakup 1 protezy kończyny dolnej, w której zastosowano nowoczesne technologie;

- podniesienie sprawności technicznej 1 protezy.

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez dofinansowanie kosztów pobytu dziecka osoby niepełnosprawnej w przedszkolu uzyskało 21 osób.

W module II pomoc w zdobyciu wykształcenia na poziomie wyższym uzyskało 156 osób (13 więcej niż w roku poprzednim) na ogólną kwotę 437 654,00 zł.

Głównym celem programu było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Otrzymane środki finansowe pozwoliły na realizację wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków. W roku 2014 w ramach programu wykorzystano 95% otrzymanych środków.

PCPR przeprowadziło wymaganą programem kontrolę 10 % umów realizowanych w 2013 r. Wszystkie wylosowane do kontroli osoby poddały się kontroli. Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych nie stwierdzono żadnych uchybień.

Należy w tym miejscu zauważyć bardzo istotną rolę organizacji pozarządowych, które promowały ideę programu „Aktywny samorząd” wśród swoich członków. W szczególności chcielibyśmy tu podziękować Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie,  Polskiemu Związkowi Niewidomych Koło w Ostródzie i Warmińsko-Mazurskiemu Stowarzyszeniu Ludzi Niepełnosprawnych „ALFA” oraz wyrazić nadzieję na dalszą współpracę przy kolejnych edycjach programu.

W marcu 2015 r. PCPR rozpocznie realizację kolejnej edycji programu.

Apelujemy do potencjalnych Wnioskodawców:

- Jeśli napotykacie Państwo trudności przy wypełnianiu wniosku, poproście o pomoc pracownika PCPR, który udzieli wszelkich informacji i wskazówek, jak wypełnić wniosek. Ewentualnie poproście o pomoc osobę zaufaną np. kogoś z rodziny. 

 

Bezpłatne porady prawne i konsultacje psychologiczne

Informujemy, że w ramach współpracy z Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu w siedzibie tutejszego Centrum w 2015 roku realizowane będą bezpłatne porady prawne i konsultacje psychologiczne. Specjaliści będą dyżurować w następujące dni:

Prawnik – w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 15.00
Psycholog – w każdy piątek w godzinach 12.30 – 15.30

Porady prawne i psychologiczne realizowane są dzięki wdrażanemu przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektowi „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym” w ramach programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”, współfinansowanego ze środków Norweskiego mechanizmu Finansowego.

 

Projekt "W osiem miesięcy dookoła Powstania Warszawskiego - z historią na scenie" dobiegł końca

31 grudnia 2014 roku dobiegł końca projekt „W osiem miesięcy dookoła Powstania Warszawskiego – z historią na scenie”, współfinansowany ze środków Fundacji Banku Zachodniego WBK w ramach programu grantowego Bank Ambitnej Młodzieży. Poprzez realizację przedsięwzięcia uczczona została 70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
 
««  pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna  » ostatnia »»

www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone