0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00
Szanuję Kocham Rozumiem - Kampania współfinansowana ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Aktualności

Nowe zasady wydawania kart parkingowych

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.
 

Przewodnik dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego opracował i opublikował  „Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin oraz ofiar kryzysowych w województwie warmińsko-mazurskim”.
 
 

Aktywny samorząd: zmiana terminu składania wniosków

Nastąpiła zmiana terminu składania wniosków w module I, w którym wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów pobytu w przedszkolu dziecka osoby z niepełnosprawnością, kursu prawa jazdy kat. b, oprzyrządowania samochodu, zakupu sprzętu elektronicznego i szkolenia komputerowego, zakupu lub naprawy wózka elektrycznego, zakupu lub naprawy protezy kończyny górnej lub dolnej.
W dniu 9 czerwca 2014 r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjęła uchwałę  nr 9/2014 wprowadzającą zmiany w zasadach realizacji programu Aktywny samorząd.
Termin przyjmowania wniosków w module I został skrócony i obecnie upływa 30 sierpnia 2014 r.
Skrócenie terminu zakończenia przyjmowania wniosków nastąpiło w celu sprawniejszej organizacji prac związanych z rozpatrywaniem wniosków a w efekcie – w celu skrócenia oczekiwania na realizację wnioskowanego wsparcia.

 

Nowe działania PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie z dniem 1 maja br. rozpoczęło realizację projektu pn.  „W osiem miesięcy dookoła Powstania Warszawskiego”. Jego celem jest wzrost zainteresowania historią Polski wśród osób młodych zamieszkujących na terenie powiatu ostródzkiego. Projekt zakłada uczczenie 70 rocznicy Powstania Warszawskiego poprzez przygotowanie i przedstawienie spektaklu teatralnego poruszającego tę tematykę. W rolę aktorów wcieli się młodzież pełnosprawna i niepełnosprawna intelektualnie, która zagra dla swoich rówieśników oraz mieszkańców powiatu.
 

Zasady postępowania przy wydawaniu kart parkingowych od dnia 1 lipca 2014

W związku z napływającymi do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych licznymi pytaniami dotyczącymi procedury wydawania kart parkingowych w związku z ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446) Naczelnik Wydziału ds. Nadzoru nad Orzeczeniem o Niepełnosprawności informuje:
„W chwili obecnej trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych. Po ich zakończeniu Biuro Pełnomocnika Rządu przekaże niezwłocznie wszystkim zespołom orzekającym wytyczne określające zasady postępowania przy wydawaniu kart parkingowych od dnia 1 lipca 2014 r.”

Źródło: e-mail do Przewodniczących Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 27.05.2014.

 
««  pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna  » ostatnia »»

www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone