0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktualności

Piknik 2016 z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Rodzinka

Z wielką radością zapraszamy na

PIKNIK z okazji DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 

Termin: 4 CZERWCA 2016 r.

Czas: od 11:00 do 14:00

Miejsce: Ostróda ul. Grunwaldzka 14- teren zielony przy internacie Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych

Prosimy o zabranie: dobrego nastroju i pogody Uśmiech
 

Dyrektor i Pracownicy PCPR w Ostródzie

 

Konkurs plastyczny

Ogłaszamy konkurs plastyczny pn. „Mój wymarzony dom”. Uczestnikami Konkursu mogą dzieci i młodzież z Powiatu Ostródzkiego pozostająca w rodzinnej pieczy zastępczej.
Prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych w formacie A4, należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do PCPR w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda  z dopiskiem na kopercie: "Konkurs plastyczny – Mój bezpieczny dom” w terminie do 25 maja 2016 roku.
Tematem prac winien być wymarzony dom, interpretacja tematu zależy od uczestników, ich indywidualnych pomysłów i kreatywności.
Konkurs wpisuje się w obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie i objęte patronatem przez Starostę Powiatu Ostródzkiego.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty 4 czerwca 2016 roku podczas pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.
   
Do pobrania
 

Informacja dot. realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

W dniu 23 lutego 2016 roku został rozstrzygnięty konkurs na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Przewidziana kwota na realizację zadania w roku 2016 wynosi 34 000zł (846 zł na jednego uczestnika programu). Podmiot przystępujący do konkursu zadeklarował kwotę  16 920 zł.
 
W związku z powyższym  istnieje możliwość ponownego ogłoszenia konkursu na realizację ww. zadania do wysokości 17 080 zł.
 
 

Niebieska "koperta"

Po zmianach wprowadzonych w 2015 r. znacznie zmniejszyła się liczba osób uprawnionych do parkowania na miejscach dla osób z niepełnosprawnością, czyli tzw. kopertach. Zmienił się wygląd kart parkingowych, zmieniają się też same „koperty” – do połowy 2017 r. wszystkie powinny mieć niebieskie tło.

 

Wyróżnienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla PSOUU Koło w Ostródzie

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Rafalska 23 listopada br. wręczyła nagrody i wyróżnienia, przyznawane za wybitne, nowatorskie rozwiązania w dziedzinie pomocy społecznej. Nagrody przyznawane są cyklicznie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego obchodzonego 21 listopada. Wręczono 13 nagród pieniężnych w tym  7 nagród  indywidualnych i 6 nagród zespołowych oraz 16 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych. 
Wyróżnienie  zespołowe w formie listu gratulacyjnego otrzymało Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Ostródzie za wieloletnie inicjowanie kompleksowych działań prowadzonych na wielu płaszczyznach życia osobistego, społecznego i zawodowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.
 
««  pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna  » ostatnia »»

www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone