0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00
Szanuję Kocham Rozumiem - Kampania współfinansowana ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Aktualności

Dzień otwarty 30.05.2014 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 30.05.2014 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie (pokój 205) w godzinach 13.00 – 15.00 dyżurować będą pracownicy Działu Pieczy Zastępczej w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Wszyscy zainteresowani tematem  rodzicielstwa zastępczego, procesem kwalifikacji kandydatów na rodziców zastępczych będą mogli skorzystać w tym czasie z konsultacji pracowników i uzyskać  niezbędne informacje w tym zakresie.
Ponadto Centrum jest w posiadaniu ulotek i plakatów promujących rodzinną pieczę zastępczą zawierających podstawowe informacje dotyczące warunków, które muszą spełniać kandydaci na rodziny zastępcze. W trakcie dyżuru będzie można otrzymać wspomnianą ulotkę i plakat.

 

Obchody XVI Warmińsko - Mazurskich Dni Rodziny w Powiecie Ostródzkim

W dniach od 15 maja do 12 czerwca 2014 r. na terenie powiatu organizowane są obchody XVI Warmińsko - Mazurskich Dni Rodziny w Powiecie Ostródzkim pod hasłem: "Rodzina fundamentem życia społecznego". Szczegółowy program na stronie internetowej Powiatu Ostródzkiego lub TUTAJ.
 

Aktywny Samorząd 2014


PCPR w Ostródzie informuje, że przystąpiło do realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd.
Szczegółowe informacje „w pigułce” osoby zainteresowane znajdą  -> tutaj <-  , 
zaś pełen opis programu jest dostępny na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
PCPR ustala następujące terminy składania wniosków:
 
1. Dla  zadań w Module I zadania  A1, A2, B1, B2 i  C1, C2,C3, C4 – 30 września 2014 r. Wnioski te będą rozpatrywane w trybie ciągłym, rozpoczynając od 1 lipca 2014 r. 
2. Dla zadań w Module I Obszar D- I tura 30 czerwca 2014 r.,  II tura 30 września 2014r.
3. Dla zadań w Module II- I tura 30 marca 2014 r., II tura- 30 września 2014 r. 
 
Wnioski można pobrać ze strony internetowej , a także dostępne są one w siedzibie PCPR pok. 212.
 
Program obejmuje następujące obszary wsparcia: 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
- zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
–zadanie 1– pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz        oprogramowania,
–zadanie 2- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu  elektronicznego i oprogramowania.
3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
– zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
– zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.


 

Informacja

Informujemy, że dzień 2 maja 2014 jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie oraz Zespołu ds. Ozrekania o Niepełnosprawności w Ostródzie.
 
 

Szansa na łatwiejszy start w dorosłe życie

Już 14 kwietnia rozpocznie się rekrutacja, która wyłoni uczniów klas III gimnazjum oraz I szkół ponadgimnazjalnych, objętych innowacyjnym programem CEMS Chance VI. Tegoroczna, wiosenna edycja projektu odbędzie się w Warszawie w dniach od 20 do 23 maja 2014 roku. Jest to 4-dniowy cykl warsztatów i szkoleń skierowanych do podopiecznych rodzinnych i instytucjonalnych form opieki zastępczej, organizowanych przez grupę studentów z CEMS Clubu Warszawa, działającego przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z Fundacją Ernst & Young.
 
««  pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna  » ostatnia »»

www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone