0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktualności

Bezpłatne warsztaty żeglarskie dla osób niepełnosprawnych

W Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej  Giżycko (www.sail-mazury.pl) odbędą się  „Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych”. Organizatorem warsztatów jest Mazurska Szkoła Żeglarstwa we współpracy z Polskim Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych.
Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe). Uczestnikami mogą być osoby posiadające stopień niepełnosprawności, nie będące uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem NIE-ZWYKŁE DZIECI w Morągu

Dnia 12 grudnia 2014 r. swoją działalność rozpoczęło Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem NIE-ZWYKŁE DZIECI w Morągu. Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza Członków założycieli Stowarzyszenia oraz osoby zainteresowane współpracą na zebranie, które odbędzie się dnia 13 lutego 2015 r.  o godz. 16.30 w  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu ul. Leśna 6. Kontakt telefoniczny: 502-744-856
 
 

Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny

Informujemy, że Zarząd Województwa 4 listopada 2014 roku przyjął i aktualnie wdraża projekt pn. „Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny”. Projekt zakłada stworzenie katalogu miejsc przyjaznych rodzinie – placówek, instytucji, firm, które w ramach projektu będą oferowały tańsze usługi, produkty i artykuły rodzinom wielodzietnym. W ramach programu rodziny wielodzietne będą mogły korzytać z tańszych usług, produktów i artykułów  oferowanych przez partnerów Projektu. Cele przedsięwzięcia wpisują się w idee Programu Polityki Rodzinnej Prezydenta RP „Dobry Klimat Dla Rodziny”, jednocześnie są spójne z nowoprzyjętą ustawą z 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.
 
 

Podsumowanie programu "Aktywny samorząd" 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie informuje, że zakończyła się realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2014,  finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu wpłynęło 253 wnioski tj. o 14 więcej niż w roku poprzednim. Pomoc uzyskało 221 osób z niepełnosprawnością z Powiatu Ostródzkiego na ogólną kwotę 705 867,52 zł. tj. o prawie 230 tysięcy więcej niż w roku poprzednim.

Na realizację modułu I PCPR otrzymało 295 264,92 zł. Wpłynęło do niego 83 wnioski, które poddano weryfikacji formalnej i ocenie merytorycznej. W ramach otrzymanych środków dofinansowano 65 wniosków. W tym roku dla wyrównania szans w otrzymaniu wsparcia w poszczególnych zadaniach, PCPR zastosowało alokację, wydzielając według przyjętego algorytmu środki na poszczególne zadania. Wiązało to się z ustaleniem osobnych list rankingowych dla każdego zadania.

Dofinansowania na likwidację bariery komunikacyjnej tj. do uzyskania prawa jazdy kategorii B przyznano 11 osobom. Kurs podjęło i umowy rozliczyło 9 osób.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu elektronicznego. Warunki uczestnictwa w programie określone przez PFRON pozwoliły na pozytywną ocenę 15 z 23 złożonych wniosków. Wsparcie otrzymało tu 7 osób ze znacznym ubytkiem wzroku, w tym dwoje dzieci oraz 8 osób z znacznym niedowładem obu kończyn górnych. Na realizację tych wniosków przeznaczono 63.325,98 (w ubiegłym roku 64.963,80zł.)

Program miał na celu m.in. pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością. 21 osób aktywnych zawodowo otrzymały dofinansowanie na pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu.

W ramach programu dofinansowano również:

- zakup 9 wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, za ogólną kwotę 127 979,00 zł.

- podniesienie sprawności technicznej 7 wózków;

- zakup 1 protezy kończyny dolnej, w której zastosowano nowoczesne technologie;

- podniesienie sprawności technicznej 1 protezy.

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez dofinansowanie kosztów pobytu dziecka osoby niepełnosprawnej w przedszkolu uzyskało 21 osób.

W module II pomoc w zdobyciu wykształcenia na poziomie wyższym uzyskało 156 osób (13 więcej niż w roku poprzednim) na ogólną kwotę 437 654,00 zł.

Głównym celem programu było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Otrzymane środki finansowe pozwoliły na realizację wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków. W roku 2014 w ramach programu wykorzystano 95% otrzymanych środków.

PCPR przeprowadziło wymaganą programem kontrolę 10 % umów realizowanych w 2013 r. Wszystkie wylosowane do kontroli osoby poddały się kontroli. Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych nie stwierdzono żadnych uchybień.

Należy w tym miejscu zauważyć bardzo istotną rolę organizacji pozarządowych, które promowały ideę programu „Aktywny samorząd” wśród swoich członków. W szczególności chcielibyśmy tu podziękować Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie,  Polskiemu Związkowi Niewidomych Koło w Ostródzie i Warmińsko-Mazurskiemu Stowarzyszeniu Ludzi Niepełnosprawnych „ALFA” oraz wyrazić nadzieję na dalszą współpracę przy kolejnych edycjach programu.

W marcu 2015 r. PCPR rozpocznie realizację kolejnej edycji programu.

Apelujemy do potencjalnych Wnioskodawców:

- Jeśli napotykacie Państwo trudności przy wypełnianiu wniosku, poproście o pomoc pracownika PCPR, który udzieli wszelkich informacji i wskazówek, jak wypełnić wniosek. Ewentualnie poproście o pomoc osobę zaufaną np. kogoś z rodziny. 

 

Bezpłatne porady prawne i konsultacje psychologiczne

Informujemy, że w ramach współpracy z Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu w siedzibie tutejszego Centrum w 2015 roku realizowane będą bezpłatne porady prawne i konsultacje psychologiczne. Specjaliści będą dyżurować w następujące dni:

Prawnik – w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 15.00
Psycholog – w każdy piątek w godzinach 12.30 – 15.30

Porady prawne i psychologiczne realizowane są dzięki wdrażanemu przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektowi „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym” w ramach programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”, współfinansowanego ze środków Norweskiego mechanizmu Finansowego.

 
««  pierwsza « poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna  » ostatnia »»

www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone