0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktualności

Bezpłatne badania mammograficzne w Ostródzie

LUXMED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi dla Pań w wieku 50 – 69 lat. Badania odbędą się 11 października 2017 r. przy Amfiteatrze, ul. A. Mickiewicza 17 b w Ostródzie.
 
Wymagana jest wcześniejsza rejestracja:
  • telefoniczna pod nr 58 666 24 44 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00, w sobotę  w godz. 9.00 – 15.00),
  • za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: http://www.mammo.pl/
 

Nowa legitymacja osób z niepełnosprawnością

Od 1 sierpnia zmieniły się zasady przyznawania i wydawania legitymacji dla osób niepełnosprawnych. Z dniem 1 września wejdą w życie przepisy zmieniające także wygląd legitymacji. Wydane wcześniej legitymacje zachowają ważność i nie będzie potrzeby ich wymiany.
 

Pomoc finansowa w uzyskaniu wykształcenia wyższego dla osób z niepełnosprawnością

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością posiadającą stopień znaczny lub umiarkowany i chcesz pobierać naukę w szkole wyższej lub policealnej (także kolegium lub otwarty przewód doktorski) możesz otrzymać dofinansowanie do czesnego od 85 do 100%, a także dodatek na pokrycie kosztów kształcenia w ramach programu "Aktywny Samorząd". Wystarczy złożyć wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w terminie od 4 września do 10 paździenika 2017 r.
 

Nabór na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Zapraszamy do udziału w nieodpłatnym szkoleniu dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (zakwalifikowanie na szkolenie po pozytywnej opinii psychologiczno - pedagogicznej).

Chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój 406 tel. 89 642 98 83. 

 

Wnioski o 500+ na nowy okres już od 1 sierpnia

Korzystanie ze świadczenia wychowawczego w zbliżającym się okresie zasiłkowym wymaga złożenia nowego wniosku. Będzie to możliwe od 1 sierpnia. Od tego dnia można ubiegać się także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres.
 
Główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostaną bez zmian. W dalszym ciągu będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Nie zmieni się również kryterium dochodowe obowiązujące jedynie na pierwsze dziecko (800 lub 1200 złotych).  Pojawią się natomiast ułatwienia w zakresie ubiegania się o świadczenie wychowawcze. Będą one polegały na ujednoliceniu terminów składania wniosków o świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wnioski o przyznanie powyższych świadczeń w tym roku będą przyjmowane od 1 sierpnia. Dotyczy to wniosków składanych osobiście lub listownie, jak i tych, które zostaną przesłane drogą elektroniczną za pomocą narzędzi udostępnionych na ministerialnym portalu „Empatia”, a także poprzez systemy bankowe, PUE ZUS.
 
««  pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna  » ostatnia »»

www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone