0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Aktualności

Obowiązek informacyjny

Stosownie do treści art. 13 RODO1  informujemy:  

1. Administratorem danych osobowych jest:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, NIP 741-17-73-954, Regon 510827093
ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 OSTRÓDA
tel. 89 642-98-83 do 90, faks 89 642-98-85
email: sekretariat@pcpr.ostroda.pl      
 

Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie ogłasza nabór na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Szkolenie jest bezpłatne.

 

 Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoby samotne, które:

dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,

nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: - zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo,

przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego,

 

Osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. 406, tel. 89 642 98 83.


 

 

UWAGA STUDENCI/UCZNIOWIE!


Zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie z dnia 26 kwietnia 2021 roku ust. ust. IV pkt. 1: wnioski w zakresie Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, można składać od 06 września 2021 r. do 10 października 2021 r.

Wnioski można składać elektronicznie poprzez System Obsługi Wsparcia lub w wersji papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój 212.


 

Podziękowania od Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie


 

W sprawie szczepień


 
««  pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna  » ostatnia »»

www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone