0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

BIP

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze referent
Wyniki naboru na stanowisko podinspektora
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor
Wyniki naboru na stanowisko psychologa
WYNIKI NABORU NA STANOWISKO PEDAGOGA
Wyniki otwartego konkursu ofert na świadczenie usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
Wyniki otwartego konkursu ofert na świadczenie usług opieki wytchnieniowej
Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa
Unieważnienie naboru
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pedagoga
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pedagoga
Ogłoszenie konkursu ofert - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenie usług opieki wytchnieniowej
Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pedagoga
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nabór na stanowisko psychologa
Modyfikacja do zapytania ofertowego 12.05.2021 r.
Zapytanie ofertowe z dnia 12.05.2021 r. - Catering
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych - mieszkanie treningowe, grupa teatralna
Konkurs na realizację zadań publicznych - mieszkanie treningowe i grupa teatralna
Rozstrzygnięcie sondażu cenowego
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 08.02.2021 r.
Sondaż cenowy - pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
informacja z otwarcia ofert - pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Informacja o wyniku postępowania z dnia 04.01.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o zamówieniu - pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Informacja z otwarcia ofert - pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Informacja o wyniku postępowania z dnia 18.12.2020 r.
Informacja o wyniku postępowania z dnia 17.12.2020 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.12.2020 r.
Konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie
Sondaż cenowy - ciepłe posiłki
Przetarg nieograniczony - Dostawa środków ochrony osobistej niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19
Informacja o wyniku postępowania z dnia 20.11.2020 r.
Informacja z otwarcia ofert-Dostawa środków ochrony osobistej niezbędnych do przeciwdziałania COVID
Przetarg nieograniczony - Dostawa środków ochrony osobistej niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19
Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.10.2020 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - świadczenie usług dla uczestników projektu NNII
Wyniki naboru na stanowisko psychologa
Nabór na stanowisko Psychologa
Ogłoszenie konkursu ofert na utworzenie ŚDS w Łukcie
Ogłoszenie otwartego konkursu na stanowisko kierownika/pedagogaŚwietlicy Terapeutycznej
Informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 01.07.2020 r.
Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone