0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

BIP

Wyniki konkursu ofert - mieszkania treningowe, grupa teatralna.
Wyniki Naboru na stanowisko psychologa
Ogłoszenie o naborze - koordynatotra rodzinnej pieczy zastępczej
Konkurs ofert - mieszkania treningowe, grupa teatralna
Ogłoszenie o naborze - psycholog w zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej
Wyniki otwartego konkursu ofert na świadczenie usług opieki wytchnieniowej
Nabór na stanowisko - PSYCHOLOG
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - "Świadczenie usług opieki wytchnieniowej"
Wyniki naboru - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie DPS
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem dla...
Wyniki konkursu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla 100 osób przewlekle psychicznie chorych
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem dla...
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
Ogłoszenie konkursu na prowadzenie Domów Pomocy Społecznej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych
Konkurs ofert - mieszkanie treningowe i grupa teatralna
Ogłoszenie konkursu ofert "Świadczenie usług opieki wytchnieniowej"
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
Ogłoszenie o zamówieniu - pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Wyniki konkursu ofert na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Morągu
Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Morągu
Wyniki konkursu - Opieka wytchnieniowa
Wyniki konkursu - Asystent osobisty osoby niepelnosprawnej
Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług opieki wytchnieniowej
Otwarty konkurs ofert - "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
Komunikat dotyczący dokumentacji zamówień publicznych
Ogłoszenie wyników konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu
Ogłoszenie wyników konkursu ofert na prowadzenie Powiatowego ŚDS w Ostródzie
Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie
Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze referent
Wyniki naboru na stanowisko podinspektora
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor
Wyniki naboru na stanowisko psychologa
WYNIKI NABORU NA STANOWISKO PEDAGOGA
Wyniki otwartego konkursu ofert na świadczenie usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
Wyniki otwartego konkursu ofert na świadczenie usług opieki wytchnieniowej
Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa
Unieważnienie naboru
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pedagoga
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pedagoga
Ogłoszenie konkursu ofert - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenie usług opieki wytchnieniowej
Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pedagoga
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nabór na stanowisko psychologa
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone