0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

BIP

Konkurs ofert - mieszkanie treningowe i grupa teatralna
Ogłoszenie konkursu ofert "Świadczenie usług opieki wytchnieniowej"
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
Ogłoszenie o zamówieniu - pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Wyniki konkursu ofert na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Morągu
Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Morągu
Wyniki konkursu - Opieka wytchnieniowa
Wyniki konkursu - Asystent osobisty osoby niepelnosprawnej
Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług opieki wytchnieniowej
Otwarty konkurs ofert - "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
Komunikat dotyczący dokumentacji zamówień publicznych
Ogłoszenie wyników konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu
Ogłoszenie wyników konkursu ofert na prowadzenie Powiatowego ŚDS w Ostródzie
Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie
Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze referent
Wyniki naboru na stanowisko podinspektora
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor
Wyniki naboru na stanowisko psychologa
WYNIKI NABORU NA STANOWISKO PEDAGOGA
Wyniki otwartego konkursu ofert na świadczenie usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
Wyniki otwartego konkursu ofert na świadczenie usług opieki wytchnieniowej
Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa
Unieważnienie naboru
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pedagoga
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pedagoga
Ogłoszenie konkursu ofert - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenie usług opieki wytchnieniowej
Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pedagoga
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nabór na stanowisko psychologa
Modyfikacja do zapytania ofertowego 12.05.2021 r.
Zapytanie ofertowe z dnia 12.05.2021 r. - Catering
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych - mieszkanie treningowe, grupa teatralna
Konkurs na realizację zadań publicznych - mieszkanie treningowe i grupa teatralna
Rozstrzygnięcie sondażu cenowego
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 08.02.2021 r.
Sondaż cenowy - pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
informacja z otwarcia ofert - pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Informacja o wyniku postępowania z dnia 04.01.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o zamówieniu - pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Informacja z otwarcia ofert - pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Informacja o wyniku postępowania z dnia 18.12.2020 r.
Informacja o wyniku postępowania z dnia 17.12.2020 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone