0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Pracownicy

 

Tomasz Podsiadło – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie

tel. (89) 642 98 87    pokój 209 (I piętro)

 Izabela Więckowska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie

tel. (89) 642 98 91 pokój 202 (I piętro) 

 

Biuro Obsługi 

tel. (89) 642-98-85

Iwona Ulanowska 

Agnieszka Żybura

 

Zespół ds. obsługi księgowo-finansowej, płacowo-kadrowej

 tel. (89) 642 98 88    pokój 208 (I piętro)

 

Jerzy Maślewski – główny księgowy

Grażyna Kłosińska – starszy inspektor ds. kadrowo - płacowych i archiwum

Karolina Pukszta

Elwira Michalska

 

Zespół ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

tel. (89) 642 98 84    pokój 210 (I piętro)

 

Alicja Mikulewicz – kierownik zespołu ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych

 Magdalena Dzikowska

– inspektor
– inspektor ochrony danych 

 

 tel. (89) 642 98 90    pokój 212 (I piętro)  

Renata Ostrowska – inspektor 

Martyna Gonciarz - referent 

  

 Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

tel. (89) 642 98 83     pokój 406 (III piętro) 

 

Sabina Zdunek – kierownik zespołu ds. opieki nad dzieckiem i rodziną oraz organizowania pomocy instytucjonalnej i środowiskowej

Wioletta Rusinkowska - specjalista pracy socjalnej

Katarzyna Oryl - specjalista pracy z rodziną

Aleksandra Skarzyńska - psycholog

Małgorzata Grabowska - pedagog 

 

 tel. (89) 642 98 86    pokój 416 (III piętro) 

Ewelina Rodziewicz - inspektor ds. rodzin zastępczych

Paulina Ruczyńska - podinspektor ds. rozliczeń

Magda Ciesielczyk - starszy pracownik socjalny

 

 Zespół ds. programów, projektówi placówek

 tel. (89) 642 98 89   pokój 202 (I piętro)

 

Izabela Więckowska – kierownik zespołu

Joanna Mukowska – inspektor

Katarzyna Derbin – podinspektor

  

 tel. (89) 642 98 94   pokój 203 (I piętro)

 

Karolina Kikul - pracownik socjalny

Monika Olszewska - referent

 

 

 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 tel. (89) 642 73 88    ul. Kościuszki 2 (III piętro)

 

Tomasz Podsiadło - przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności

Magdalena Fafińska – kierownik powiatowego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Marta Zajko-Jastrzębska – inspektor ds. orzekania o niepełnosprawności

Kinga Krzyżaniak – inspektor ds. orzekania o niepełnosprawności

Justyna Miś – inspektor ds. orzekania o niepełnosprawności

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone